หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

ลำปาง – ลำปางอ่วม ฝนตกหนักหลายพื้นที่ทำให้น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร จำนวน 4 อำเภอ 16 ตำบล 82 หมู่บ้าน

ลำปาง – ลำปางอ่วม ฝนตกหน…

มรย. ลงนาม MOA ระหว่าง ม.เกษตรศาสตร์ บริษัท ไอบีซี พาวเวอร์ จำกัด พัฒนาด้านการปลูกพืชอาหารสัตว์ และแปรรูปอาหารสัตว์แบบครบวงจรใน 3 จชต.

อะหมัด/มาวันดี/ยะลา/29 ก.ย.66/…