พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.มทบ.39/ผบ.กกล.รส.จว.พ.ล. มอบหมายให้ พ.อ.พิทยา ราชะพริ้ง รอง เสธ.มทบ.39/รอง เสธ.กกล.รส.จว.พ.ล. จัดชุดวิทยากร work shop ถังบำบัดน้ำเสียลงพื้นที่ขยายผลการสร้างถังบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนให้แก่ ผู้นำชุมชน

พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.มทบ.39/ผบ.กกล.รส.จว.พ.ล. มอบหมายให้ พ.อ.พิทยา ราชะพริ้ง รอง เสธ.มทบ.39/รอง เสธ.กกล.รส.จว.พ.ล. จัดชุดวิทยากร work shop ถังบำบัดน้ำเสียลงพื้นที่ขยายผลการสร้างถังบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนให้แก่ ผู้นำชุมชน โดยจะติดตั้งที่บ้านกำนันหรือ ผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ลูกบ้าน ได้มาศึกษาแบบและวิธีการติดตั้งเพื่อบำบัดน้ำเสียในบ้านของตนเอง ในพื้นที่ ต.โคกสลุต,ต.บ้านไร่, ต.เนินกุ่ม และต.วัดตายม อ.บางกะทุ่ม จว.พ.ล. (รวมดำเนินการแล้ว22...

กองทัพภาคที่ ๓ ปล่อยขบวนรถ โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

กองทัพภาคที่ ๓ ปล่อยขบวนรถ โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ / ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี ๒๕๖๒...

นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

วันที่ 21 มี.ค.62 เวลา 13.30 น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นายอำเภอ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ (POC)...

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อนำนโยบายการดำเนินงาน ข้อราชการที่สำคัญไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ การมอบชุดธารน้ำใจ การนำหน่วยบริการของส่วนราชการไปให้บริการ และให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ วัดโป่งวัวแดง ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง ...

กองทัพภาคที่ ๓ ปล่อยขบวนรถ โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ /...

กองทัพภาคที่ ๓ ปล่อยขบวนรถ โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ / ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี ๒๕๖๒...

นาย นิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการปล่อย ขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(สส.)(Big Day )จังหวัดยโสธร

21มีนาคม 2562 เวลา09.30 น.ที่อาคารเอนกประสงค์หน้าหอประชุมวิถีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร นาย นิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการปล่อย ขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(สส.)(Big Day )จังหวัดยโสธร นางยุรดา ทองธนฐากุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัหวัดยโสธรกล่าวถึงการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ว่าสืบเนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป สำนัก งานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยโสธร ได้จัดเตรียมความพร้อมให้การเลือกตั้งดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฏหมาย ที่สำคัญคือการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยตั้งเป้าหมายมีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ80...

ลุงหมีวีลแชร์หัวใจแกร่ง!ปั่นนี้เพื่อโรงพยาบาล 3 จังหวัดชายแดนใต้

ข่าว​ ณัฐธภพ​ พันสาย​ / จ.ประจวบคีรีขันธ์ ลุงหมีวีลแชร์หัวใจแกร่ง!ปั่นนี้เพื่อโรงพยาบาล 3 จังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 21 มี.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่นายสาธิต จันทะรังษี อายุ 56 ปีหรือลุงหมี อยู่บ้านเลขที่ 246 ถนนมาลาเบี่ยง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้มีปณิธานแน่วแน่ที่จะปั่นรถวินแชร์คู่กาย จากเหนือสุดจรดใต้สุด รวมระยะทางประมาณ...

รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้าติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดตากเพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้าติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดตากเพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองผู้อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า เป็นประธานติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตาก ตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปัญหาอุปสรรคการทำงานของพื้นที่ เพื่อร่วมแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่า จังหวัดตากได้มีการประกาศห้วง 60 วันห้ามเผาแล้ว โดยทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มขันในการบังคับใช้กฏหมาย อย่างจริงจัง ขณะนี้ได้จับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการจุดไฟเผาป่าจำนวน 6 คน ทั้งนี้ปัจจุบัน จังหวัดตากพบจุดความร้อนสะสมตั้งแต่ 1...

ประจวบฯพร้อมประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกที่บ่อน้ำทิพย์วัดถ้ำม้าร้อง

ข่าว – ประจวบฯพร้อมประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกที่บ่อน้ำทิพย์วัดถ้ำม้าร้อง วันที่ 21 มีนาคม 62 นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำน้ำอภิเษกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันที่ 6 เมษายนนี้ที่บ่อน้ำทิพย์ วัดเขาถ้ำม้าร้อง หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน และการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกและพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกที่วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง...

นครนายก พิธีเปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประจำปี 2562

นครนายก พิธีเปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประจำปี 2562 พิธีเปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะและประกวดบรรบายธรรม ระดับภาคคระสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ ประจำปี 2562ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพีเปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะและประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคระสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระครูปริยัติโพธิสุนทร...