งานแถลงข่าว “เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้เสียหาย ในคดีสื่อลามกอนาจารเด็กบนออนไลน์” กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน งานเฉลิมฉลอง 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

งานแถลงข่าว “เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้เสียหาย ในคดีสื่อลามกอนาจารเด็กบนออนไลน์” กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน งานเฉลิมฉลอง 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก วันนี้ ( 22 พฤศจิกายน 2562)...

ผู้ช่วยรัฐมนตรีเปิดงานมหกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะครั้งที่ 2 ร่วม 18 จังหวัดภาคเหนือ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีเปิดงานมหกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะครั้งที่ 2 ร่วม 18 จังหวัดภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดมหกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะภาคเหนือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบสุขภาพสู่ความเข้มแข็งของชุมชน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในภาคเหนือ ประกอบด้วย เขตสุขภาพพื้นที่ 1-3 จัดงาน...

นอภ.เก้าเลี้ยวเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ เนื่องด้วยอำเภอเก้าเลี้ยวเป็นอำเภอที่มีผลการส่งเสริมการออมดีเด่น อันดับ 1 ของจว.นครสวรรค์!!

"นอภ.เก้าเลี้ยวเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ เนื่องด้วยอำเภอเก้าเลี้ยวเป็นอำเภอที่มีผลการส่งเสริมการออมดีเด่น อันดับ 1 ของจว.นครสวรรค์!! วันนี้(22 พฤศจิกายน 2562)นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในการประชุมแนวทางส่งเสริมการออมกับ กอช. และการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง ณ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยวเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ...

นางเบญจมาศ จูห้อง นายกกิ่งกาชาด อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ได้มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกกิ่งอำเภอท่าตะโกนำกระเช้าเข้าเยี่ยมนางสำลี ผดุงจิต มารดาของสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโกนางสิริพันธ์ ลี้ตระกูล และนายณัฐวุฒิ ยอดหมวก

กิจกรรมกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางเบญจมาศ จูห้อง นายกกิ่งกาชาด อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ได้มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกกิ่งอำเภอท่าตะโกนำกระเช้าเข้าเยี่ยมนางสำลี ผดุงจิต มารดาของสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโกนางสิริพันธ์ ลี้ตระกูล และนายณัฐวุฒิ...

หอการค้าอุตรดิตถ์ พร้อมขับเคลื่อนสนามบินเก่า หากบริษัทเอกชนที่เชี่ยวชาญด้านการบินระดับต้น ๆ ของโลก มีแผนชัดเจนที่จะลงทุน ย้ำ อุตรดิตถ์ต้องได้รับประโยชน์

หอการค้าอุตรดิตถ์ พร้อมขับเคลื่อนสนามบินเก่า หากบริษัทเอกชนที่เชี่ยวชาญด้านการบินระดับต้น ๆ ของโลก มีแผนชัดเจนที่จะลงทุน ย้ำ อุตรดิตถ์ต้องได้รับประโยชน์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน นายพิษณุ ลาภชัยเจริญกิจ เลขานุการหอการค้า จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า นายธนากร อึ้งจิตไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญภาคเอกชนใน จ.อุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และท้องถิ่น...

จังหวัดหนองคาย จัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2562

จังหวัดหนองคาย จัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 วันนี้ ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัด...

จ.จันทบุรี-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี แก่ราษฎร

จ.จันทบุรี-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี แก่ราษฎร วันนี้ ( 22 พ.ย.62 ) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 1...

จังหวัดจันทบุรีประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2563 เปลี่ยนสถานที่จากทุ่งนาเชย เป็น สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ พระยืน

จังหวัดจันทบุรีประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2563 เปลี่ยนสถานที่จากทุ่งนาเชย เป็น สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ พระยืน วันนี้ ( 22 พ.ย.62...

กศน.เมืองคอน โชว์กระบวนการจัดการความรู้ ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน…บนความพอเพียง!!

"กศน.เมืองคอน โชว์กระบวนการจัดการความรู้ ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน...บนความพอเพียง!! เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...

จ.น่าน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ บรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายผู้บริหารท้องถิ่น

จ.น่าน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ บรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายผู้บริหารท้องถิ่น วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 -13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายอติรุจ จำรูญ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่บรรยาย กฎหมาย ว่าด้วยการล่วงล้ำลำแม่น้ำ และการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน...