หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

#ชมคลิป “ประเทศญี่ปุ่นติดตามโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย ดร.พีระพงษ์นพนาคีพงษ์ “เฮียปอ” ผู้ก่อตั้งปลื้ม ทางเทศบาลนครนครสวรรค์ยิ้ม#

#ชมคลิป “ประเทศญี่ปุ่นติ…

อำเภอกระนวน ร่วบกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสนับสนุนนำผู้ป่วยเข้าบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด จำนวนผู้บำบัด 43 คน : ไม่หาย รักษาต่อจนหายตามสมัครใจของครอบครัวผู้ป่วยและชุมชน

อำเภอกระนวน ร่วบกับ กำนัน ผู้ใ…

พิษณุโลก กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก >จัดการอบรมให้ความรู้นักศึกษาวิชาทหาร เรื่องการป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

พิษณุโลก กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโล…