บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ (ช.พัน.๔ พล.ร.๔) อ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ ร่วมกับ ชุดช่างของ ช.พัน.๔ พล.ร.๔ เข้าให้การช่วยเหลือแก่...

๒๔ เม.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ น. บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ (ช.พัน.๔ พล.ร.๔) อ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ ร่วมกับ ชุดช่างของ ช.พัน.๔ พล.ร.๔ เข้าให้การช่วยเหลือแก่ นางอรวรรณ ภูธร บ้านเลขที่ ๕๕ ม.๑๐...

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต มอบหมายให้ นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบความเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2

24 เมษายน 2562 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต มอบหมายให้ นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบความเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ...

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ (ช.พัน.๔ พล.ร.๔) อ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ ร่วมกับ ชุดช่างของ ช.พัน.๔ พล.ร.๔ เข้าให้การช่วยเหลือแก่...

เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ (ช.พัน.๔ พล.ร.๔) อ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ ร่วมกับ ชุดช่างของ ช.พัน.๔ พล.ร.๔ เข้าให้การช่วยเหลือแก่ นางม้อย เกษมศาสตร์ บ้านเลขที่ ๓๕/๙...

ศอ.จอส.พล.ม.๑ (บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ช.) ร่วมกับกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสาฯ ในพื้นที่ จำนวน ๔๐ คน ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี...

เมื่อวันที่ 2๕ เม.ย. 62, 09.00 ศอ.จอส.พล.ม.๑ (บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ช.) ร่วมกับกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสาฯ ในพื้นที่ จำนวน ๔๐ คน ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันซ่อมแซมบ้าน นางสมศรี แพลาย ที่ประสบเหตุภัยพิบัติ...

อำเภอหนองบัว อบรมโครงการ ส่งเสริม อาชีพ ให้กับกลุ่มเกษตรกร

อำเภอหนองบัว อบรมโครงการ ส่งเสริม อาชีพ ให้กับกลุ่มเกษตรกร วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว เป็นประธานเปิดอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมการผลิตปุ๋ยชนิดน้ำ และชีวภัณฑ์ใช้ในการเกษตรกรรม...

เปิดรับสมัครแล้วครับ??‍♀️?‍♂️ เส้นทาง “ปั่นปันรัก พักเมืองรอง” สนามที่ 3 จังหวัดลำพูน❤?

เปิดรับสมัครแล้วครับ??‍♀️?‍♂️ เส้นทาง “ปั่นปันรัก พักเมืองรอง” สนามที่ 3 จังหวัดลำพูน❤? ?ระยะทาง 35 กม. ?‍♀️ วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค.62 เริ่มต้น ที่หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เลี้ยวขวา ผ่าน อนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี ปั่นตามเส้นทาง ถนนลำพูน - ป่ าซาง ถึงไฟแดง ท่าจักร เลี้ยวซ้าย...

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา เวลา 08.00-11.50 น. ณ ห้องประชุมเยียน โพธิสุวรรณ ตึก1 ชั้น 5 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ “ไวรัสบีและซี มหันตภัยร้ายรักษาได้ ก่อนสายเกินแก้” และตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี & ซี...

พลตรี มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล

พลตรี มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล “สจว. มินิมาราธอน ครั้งที่ 2” ISP MINI MARATHON 2019 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายได้จากการจัดงาน ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ สะพานพระราม 8...

คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 25 เมษายน 2562 

คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 25 เมษายน 2562 

อำเภอหนองบัว อบรมโครงการ ส่งเสริม อาชีพ ให้กับกลุ่มเกษตรกร

อำเภอหนองบัว อบรมโครงการ ส่งเสริม อาชีพ ให้กับกลุ่มเกษตรกร วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว เป็นประธานเปิดอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมการผลิตปุ๋ยชนิดน้ำ และชีวภัณฑ์ใช้ในการเกษตรกรรม ประจำปี...