นศ.การจัดการท่องเที่ยว มรภ.วไลยอลงกรณ์ คว้ารางวัลรองอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับชาติ

นศ.การจัดการท่องเที่ยว มรภ.วไลยอลงกรณ์ คว้ารางวัลรองอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับชาติ เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับชาติ ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”จัดโดย คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว...

จ.พะเยา หมอกควัน ค่า PM2.5 มีค่า 62 มคก.ยังเกินค่าติดต่อกันต่อเนื่อง

พะเยา หมอกควัน ค่า PM2.5 มีค่า 62 มคก.ยังเกินค่าติดต่อกันต่อเนื่อง วันที่ 6 มีนาคม 2562 สภาพอากาศจังหวัดพะเยาช่วงเช้ามีอากาศหนาวเย็นมีหมอกปกคลุมกระจายไปทั่วบริเวณ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.เวียง อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5...

คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 6 มี.ค 2562 

คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 6 มี.ค 2562 

จังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิด กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชมชนต้นแบบขยายผลตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการตามงบยุทธศาสตร์จังหวัดฯ ประจำปี 2562 ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารที่จะนำไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สำหรับประชาชนในชุมชน โดยมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ฯ

วันที่ 5 มีนาคม 2562 จังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการหลังได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชมชนต้นแบบขยายผลตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการตามงบยุทธศาสตร์จังหวัดฯ ประจำปี 2562 ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารที่จะนำไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สำหรับประชาชนในชุมชน โดยมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ฯ และสนับสนุนการจัดจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ 15 อำเภอ รวม 15...

พิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ณฐพล นพณัฐธนากุล ปลัดอาวุโส , ปลัดอำเภอ , นายบุญธรรม พลูชู...

พิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ณฐพล นพณัฐธนากุล ปลัดอาวุโส , ปลัดอำเภอ , นายบุญธรรม พลูชู กำนัน ต.ดอนทอง , พ.อ.อ.จักรชัยขจร สุขใย ปลัด อบต.ดอนทอง , ผู้ใหญ่บ้าน -...

“ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล!!

"ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล!!   ที่โรงแรม เดอะ สุโขทัย สาธร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล โดยมีผู้ร่วมประชุมตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน, สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ร่วมพิจารณาเพื่อหาแนวร่วมแก้ปัญหาขยะทะเล ซึ่งภายในที่ประชุม...

“ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (TACTICS) บูรณาการกำลังกับกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ กรมการขนส่งทางบก และกองบังคับการตำรวจจราจร ร่วมกันกวดขันวินัยการจราจรบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร!!

"ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (TACTICS) บูรณาการกำลังกับกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ กรมการขนส่งทางบก และกองบังคับการตำรวจจราจร ร่วมกันกวดขันวินัยการจราจรบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร!! เนื่องด้วยมีประชาชนผู้ใช้ทางเท้าได้รับความเดือดร้อนจากกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีพฤติกรรมขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า และในลักษณะย้อนศร ซึ่งได้สร้างปัญหาและอุบัติเหตุแก่พี่น้องประชาชนบนทางเท้าเป็นอันมากดังปรากฏตามสื่อหลากหลายแขนง และตามสื่อโซเชียลมีเดีย อีกทั้งยังมีการร้องเรียนผ่านเพจเฟสบุ๊ค “สุรเชษฐ์ หักพาล” และ “นิธิธร จินตกานนท์” ทำให้ประชาชนคนเดินเท้าไม่ปลอดภัย...

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ศปป.3 กอ.รมน.ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และเรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ จ.ขอนแก่น!!

"กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ศปป.3 กอ.รมน.ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และเรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ จ.ขอนแก่น!! **************** เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ....

อบก. หนุนภาคเอกชนลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซีพีเอฟขานรับเพิ่มสัดส่วนใช้พลังงานทดแทน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. สนับสนุนภาคเอกชนทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และภาคธุรกิจ ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม

อบก. หนุนภาคเอกชนลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซีพีเอฟขานรับเพิ่มสัดส่วนใช้พลังงานทดแทน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. สนับสนุนภาคเอกชนทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และภาคธุรกิจ ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม โดยร่วมลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ย้ำปี 2563 ตั้งเป้าลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 7-20 % ด้านบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ขานรับนโยบายเดินหน้าเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย...

ผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สั่งฝึก กำลัง ทั่วประเทศรองรับการเลือกตั้ง

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ / 0623644468 ผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สั่งฝึก กำลัง ทั่วประเทศรองรับการเลือกตั้ง เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 5 มีนาคม 62 พลตำรวจตรี...