ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานตรวจเยี่ยม

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานตรวจเยี่ยม พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน(ศอญ.จอส.ญ.) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค ๓ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับและร่วมปฎิบัติภารกิจ...

ร้อนจัด…ไฟไหม้’ทุ่งหญ้าสะวันนา’ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังบนเกาะพระทอง เสียหายกว่า 1,000 ไร่

ร้อนจัด...ไฟไหม้’ทุ่งหญ้าสะวันนา’ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังบนเกาะพระทอง เสียหายกว่า 1,000 ไร่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร นายอำเภอคุระบุรี พร้อมด้วย นายอรรถพล มีเพียร นายก อบต.เกาะพระทอง ได้ลงพื้นที่อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าเสม็ดขาวและทุ่งหญ้าสะวันนาบริเวณรอยต่อระหว่าง ม. 2...

จังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9

จังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. โดยการประชุมครั้งนี้...

จังหวัดตราด การประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติตามพระราชกําหนด

จังหวัดตราด การประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติตามพระราชกําหนด การบริหารจัดการทํางาน ของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 วันที่ 23 เมษายน 2562 ตราด/ที่ห้องประชุมทะเลภูรีสอร์ท เมื่อเวลา 09.30 น. นายุสุเทพ อาภรณ์รัตน์...

จัดหางานกระบี่ ร่วมกับ ร.15 พัน.1 เตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน หลังปลดประจำการ และมีพลทหารนามสกุลเหมือน บิ๊กเดฟ แม่ทัพภาค 4

จัดหางานกระบี่ ร่วมกับ ร.15 พัน.1 เตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน หลังปลดประจำการ และมีพลทหารนามสกุลเหมือน บิ๊กเดฟ แม่ทัพภาค 4 วันที่ 24 เมษายน 62 เวลา 9:00 น. ที่กองร้อยอาวุธเบาที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่...

อยากสนุก เล่นน้ำ พายเรือคายัค ต้องคิดถึง คลองหรูด ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่

อยากสนุก เล่นน้ำ พายเรือคายัค ต้องคิดถึง คลองหรูด ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ ไปแล้วนักท่องเที่ยวทำคลิปอย่างสุดมัน สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดฮิตแห่งใหม่ของจังหวัดกระบี่ กำลังมาแรง จุดเด่นน้ำใสมรกตเที่ยวได้ทั้งปี คลองหรูด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 และ 4 บ้าน แหลมสอม...

นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัด ออกเยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ยากไร้

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัด ออกเยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ยากไร้ คือ...

นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ร่วมต้อนรับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มาตรวจเยี่ยมกิจกรรมของโครงการจัดฟันสัญจรผู้ป่วยปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่ โดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 11.50 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายสนั่น สุวรรณคีรี หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมต้อนรับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มาตรวจเยี่ยมกิจกรรมของโครงการจัดฟันสัญจรผู้ป่วยปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่ ...

คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 24 เมษายน 2562 

คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 24 เมษายน 2562 

ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน open Hose โดย แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และ นายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน open Hose โดย แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และ นายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ ได้เชิญมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์สมาคมชมรมองค์กรต่างๆ เชิญมาชมโครงการเปิดบ้านต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ให้รับทราบถึงความเป็นมาของวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และขอเปิดศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ ประมาณเดือนมิถุนายน 2562 ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...