กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีพร้อมญาติทหารใหม่

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีพร้อมญาติทหารใหม่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. สนามฝึกกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4...

จ.ชลบุรี หน่วยงานภาครัฐร่วมกันจัดทำโครงการควบคุมประชากรลิงในค่ายกรมหลวงชุมพร สัตหีบ

จ.ชลบุรี หน่วยงานภาครัฐร่วมกันจัดทำโครงการควบคุมประชากรลิงในค่ายกรมหลวงชุมพร สัตหีบ เมื่อวันที่ 9 ก.ค.62 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมประชากรลิง ประจำปี 2562 ณ กองพันทหารขนส่ง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ...

นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมติดตาม ขับเคลื่อนและรายงานผลการปฏิรูปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

4 กรกฎาคม 2562 นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมติดตาม ขับเคลื่อนและรายงานผลการปฏิรูปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (#)ด้านการท่องเที่ยว ตามรัฐธรรมนูญ ม. 270 โดยเน้นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมท่องเที่ยวทุกมิติ โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้องรวมถึงอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศอีกด้วย

ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าหารือเรื่องของการดำเนินการพัฒนากำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)

ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าหารือเรื่องของการดำเนินการพัฒนากำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) และแนวทางการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของ กพร.ในปี พ.ศ. 2563 พร้อมกับร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน...

สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยว “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” นี้ เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่ชุมชนท้องถิ่น ลุกขึ้นมาจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง เพื่อนำเสนอ ของดี ของเด่น และของดังของชุมชนที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตคนดำเนินสะดวก

สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยว "วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน" นี้ เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่ชุมชนท้องถิ่น ลุกขึ้นมาจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง เพื่อนำเสนอ ของดี ของเด่น และของดังของชุมชนที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตคนดำเนินสะดวก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ร่วมกับชุมชนผ่านกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว ทั้ง ๔ จุดประกอบด้วย วัดโชติทายการาม ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับพระราชวงศ์จักรีถึงสามพระองค์ คือรัชกาลที่ ๔...

ดาว ปรับปรุงอาคารออกกำลังกายและทัศนียภาพโดยรอบ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย และสุขภาพของชุมชน

ดาว ปรับปรุงอาคารออกกำลังกายและทัศนียภาพโดยรอบ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย และสุขภาพของชุมชน ระยอง – เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 – นางณัฐดา บุญมั่น ผู้จัดการโรงงานโพรพิลีนออกไซด์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พร้อมด้วยพนักงานดาวอาสากว่า 30 คน จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารออกกำลังกาย...

BST รับการประเมินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาวดาวเขียว)

BST รับการประเมินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาวดาวเขียว) เมื่อวันที่ 4 , 5 กรกฎาคม 62 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (บีเอสที) รับการตรวจประเมินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาวดาวเขียว) ซึ่งทางบริษัทฯ...

นครสวรรค์ แง๊ะ… ประชุมการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

@นครสวรรค์ แง๊ะ... ประชุมการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ของผู้ตรวราชการจกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดฯ...

แม่ทัพน้อยที่ 3 ร่วมกิจกรรมกับ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดกิจกรรมวันคนอาสาโลก-รำลึกถ้ำหลวง 8 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงความเสียสละ ของจิตอาสา และต่อยอดพลังจิตอาสารุ่นใหม่ ให้ตระหนักถึงการทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

แม่ทัพน้อยที่ 3 ร่วมกิจกรรมกับ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดกิจกรรมวันคนอาสาโลก-รำลึกถ้ำหลวง 8 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงความเสียสละ ของจิตอาสา และต่อยอดพลังจิตอาสารุ่นใหม่ ให้ตระหนักถึงการทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เมื่อวันที่ 8...

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คว้าแชมป์ PTT GROUP CUP 2019 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ​

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คว้าแชมป์ PTT GROUP CUP 2019 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ​ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี PTT GROUP...