นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยหน่วยงานส่วนล่วงหน้าในพระอวค์ หน่วยงานฝ่ายทหาร/ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกตรวจความเรียบร้อยเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยหน่วยงานส่วนล่วงหน้าในพระอวค์ หน่วยงานฝ่ายทหาร/ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกตรวจความเรียบร้อยเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ต่างๆที่สำคัญดังนี้ จุดที่1 บริเวณพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอด...

นายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเบาหวานโลก

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเบาหวานโลก พร้อมด้วยแพทย์หญิงดวงหทัย วัฒนกุล นายแพทย์ชำนาญการ คุณฉัฏฐมา ชัยรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ...

จังหวัดนราธิวาส พร้อมจัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดนราธิวาส พร้อมจัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขณะนี้มียอดผู้สมัครเกินเป้ากว่า 4,000 คน นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน...

จ.พะเยา…องคมนตรีตรวจเยี่ยมผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร นิสิตและ นักเรียน ในโครงการ “กองทุนการศึกษา” ที่มหาวิทยาลัยพะเยา.

จ.พะเยา...องคมนตรีตรวจเยี่ยมผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร นิสิตและ นักเรียน ในโครงการ “กองทุนการศึกษา” ที่มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี...

อำเภอเมืองน่าน ติดตาม ซักซ้อม การปฎิบัติการด้านยาเสพติด

อำเภอเมืองน่าน ติดตาม ซักซ้อม การปฎิบัติการด้านยาเสพติด วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน โดยฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองน่าน ได้จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองน่าน...

จ.สกลนคร… ครูนักเรียนปลื้มได้เก้าอี้ใหม่และเสื้อสร้างความอบอุ่นร่างกาย

จ.สกลนคร... ครูนักเรียนปลื้มได้เก้าอี้ใหม่และเสื้อสร้างความอบอุ่นร่างกาย วันที่ 22 พ.ย. ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองศาลา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นายสุรชัยศักด์ิสัมฤทธิ์ ประธานเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร พร้อมด้วย ดร.ชูพงศ์ คำจวง...

พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผบช.ภ.6 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และขับเคลื่อนการดำเนินการตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชน ของสถานีตำรวจภูธรสามง่าม

พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผบช.ภ.6 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และขับเคลื่อนการดำเนินการตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชน ของสถานีตำรวจภูธรสามง่าม และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ สภ.สามง่าม จว.พิจิตร ตามนโยบายของ ตร. และ ภ.6...

อธิบดีกรมการปกครอง มอบแนวทางการปฏิงานและส่งเสริมการออม กับ กอช.

อธิบดีกรมการปกครอง มอบแนวทางการปฏิงานและส่งเสริมการออม กับ กอช. ...

ร.พ.นราธิวาสเปิดคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ เข้าถึงการใช้กัญชาเพื่อรักษาและควบคุมอาการของโรคได้อย่างปลอดภัย ที่อาคารกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ร.พ.นราธิวาสเปิดคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ เข้าถึงการใช้กัญชาเพื่อรักษาและควบคุมอาการของโรคได้อย่างปลอดภัย ที่อาคารกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข...

อำเภอเมืองน่าน..จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ประชาชนผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร

อำเภอเมืองน่าน..จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ประชาชนผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร - ภายใต้การอำนวยการของ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน...