อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า กวาดใบไม้ ทำความสะอาดบริเวณวัดเถรน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งน้อย

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า กวาดใบไม้ ทำความสะอาดบริเวณวัดเถรน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งน้อย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ...

อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชผักตบชวาภายในวัดวังพิกุลวราราม

อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชผักตบชวาภายในวัดวังพิกุลวราราม ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นกล้าแห่งความดี " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ...

อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมจิตอาสาเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกป่าให้ชุมชน บริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลปายและตำบลเวียงใต้

อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมจิตอาสาเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกป่าให้ชุมชน บริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลปายและตำบลเวียงใต้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะประโยชน์และพื้นที่ป่าชุมชน บริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลปลายและตำบลเวียงใต้ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา...

อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณป่าชุมชนบ้านโป่งฝาง ตำบลกลางดง

อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณป่าชุมชนบ้านโป่งฝาง ตำบลกลางดง ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณป่าชุมชนบ้านโป่งผา หมู่ที่ 4 ตำบลกลางดง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายปรีชา สุทนต์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม ในฐานะ...

อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันทำธนาคารน้ำใต้ดิน ตามโครงการบริหารจัดการน้ำ ตามศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ตำบลวังน้ำขาว

อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันทำธนาคารน้ำใต้ดิน ตามโครงการบริหารจัดการน้ำ ตามศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ตำบลวังน้ำขาว ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "ร่วมกันทำธนาคารน้ำใต้ดิน ตามโครงการบริหารจัดการน้ำ ตามศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ตำบลวังน้ำขาว โดยทำในรูปแบบปิดและรางระบายน้ำไร้ท่อ...

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด บริเวณโดยรอบวัดรังนก...

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดรังนก ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด บริเวณโดยรอบวัดรังนก หมู่ที่ 4 ตำบลรังนก เมื่อวันที่ 6...

ดินถล่มทับบ้านเรือนท่าสองยาง จ.ตาก…ทหารพราน 35 ร่วมกับ ปภ.ท่าสองยาง รุดเข้าช่วยเหลือทันที!!!!

ดินถล่มทับบ้านเรือนท่าสองยาง จ.ตาก...ทหารพราน 35 ร่วมกับ ปภ.ท่าสองยาง รุดเข้าช่วยเหลือทันที!!!! เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. กองร้อยทหารพรานที่ 3501 ได้รับแจ้งจากราษฎรบ้านวาแหมะคี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก...

กอ.รมน.จว.กำแพงเพชร นำกำลังทหาร ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านเหลือ พังเสียหายจากลมพัดถล่ม 197 หลังคาเรือนใน อ.คลองลาน

กอ.รมน.จว.กำแพงเพชร นำกำลังทหาร ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านเหลือ พังเสียหายจากลมพัดถล่ม 197 หลังคาเรือนใน อ.คลองลาน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน บ้านป่าคา หมู่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยลมพัดถล่มบ้านเรือนเสียหายจำนวน 197 หลังคาเรือน...

กอ.รมน.จว.กำแพงเพชร จิตอาสา ร่วมมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอคลองลาน

กอ.รมน.จว.กำแพงเพชร จิตอาสา ร่วมมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอคลองลาน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. พันเอก ประทีป บุญทิพย์จำปา หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ปฏิบัติราชการแทน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ ร้อยเอก สมชาย ทองสอาด...

รด.ดูงาน…. นักศึกษาวิชาทหารเยี่ยมชม จัดกิจกรรมสัปดาห์แสดงผลงานของหน่วยทหาร ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ขนอาวุธ…รถถัง และบูธผลงานจิตอาสา งานชายแดน !!โชว์เพียบ

รด.ดูงาน.... นักศึกษาวิชาทหารเยี่ยมชม จัดกิจกรรมสัปดาห์แสดงผลงานของหน่วยทหาร ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ขนอาวุธ...รถถัง และบูธผลงานจิตอาสา งานชายแดน !!โชว์เพียบ ...