“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ร.พ.สนามท่าเรือคลองเตย พร้อมคณะ ร่วมรับมอบวิทยุสื่อสารและสิ่งของจำเป็นจากการสนับสนุนขององค์กรต่างๆ!!

“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ร.พ.สนามท่าเรือคลองเตย พร้อมคณะ ร่วมรับมอบวิทยุสื่อสารและสิ่งของจำเป็นจากการสนับสนุนขององค์กรต่างๆ!! วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ สเตเดี้ยม การท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ตั้งศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 และโรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตย โดยมี ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว ประธานกรรมการบริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือยูซีไอ มอบวิทยุสื่อสาร จำนวน 20 เครื่อง...

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำถุงยังชีพและชุดเวชภัณฑ์ ช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จำนวน 2 อำเภอ ทั้งหมด 10 รายตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม...

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำถุงยังชีพและชุดเวชภัณฑ์ ช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จำนวน 2 อำเภอ ทั้งหมด 10 รายตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล”ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี 2564 !! เมื่อวันที่ 6 ต.ค.64 เวลา 10.00 น.พ.อ.สมพงษ์...

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่นำถุงยังชีพ และชุดเวชภัณฑ์ ถวายพระสงฆ์และสามเณร รวมทั้งมอบให้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี...

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่นำถุงยังชีพ และชุดเวชภัณฑ์ ถวายพระสงฆ์และสามเณร รวมทั้งมอบให้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี 2564 !! วันที่ 5 ต.ค.64 เวลา 11.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุลรอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ พร้อมด้วย นายพิชิต...

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา รร.นส. ทบ.นำถุงยังชีพ พร้อมเวชภัณฑ์ มอบให้ประชาชนชุมชน รอบค่ายโยธินศึกษามหามงกุฏ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และครอบครัวกำลังพล รร.นส.ทบ.!!

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา รร.นส. ทบ.นำถุงยังชีพ พร้อมเวชภัณฑ์ มอบให้ประชาชนชุมชน รอบค่ายโยธินศึกษามหามงกุฏ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และครอบครัวกำลังพล รร.นส.ทบ.!! เมื่อวันที่ 4 ต.ค.64 เวลา 09.30 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ มอบหมายให้ พ.ท.หญิง ศิรินภา ปลื้มจิตต์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายนโยบายและแผน และ...

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่นำชุดเวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ ช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน...

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่นำชุดเวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ ช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน “ประจำปี 2564 !! วันที่ 4 ต.ค.64 เวลา 08.30 น.พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว พ.อ.หญิง...

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ไม่เว้นวันหยุด นำชุดเวชภัณฑ์ และถุงยังชีพ มอบให้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จำนวน 3 ตำบล ทั้งหมด 9 ราย ตามแผนงานโครงการกำกับติดตามและประเมินผล”ตำบลมั่นคง...

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ไม่เว้นวันหยุด นำชุดเวชภัณฑ์ และถุงยังชีพ มอบให้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จำนวน 3 ตำบล ทั้งหมด 9 ราย ตามแผนงานโครงการกำกับติดตามและประเมินผล”ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 02 ต.ค.64 เวลา 14.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง...

“ครูเหน่ง ครูพี่โอ๊ะ ห่วงใยโรงเรียนเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมอบหมายให้เลขาธิการ กช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้ความช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในพื้นที่สิงห์บุรี และอยุธยา!!

“ครูเหน่ง ครูพี่โอ๊ะ ห่วงใยโรงเรียนเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมอบหมายให้เลขาธิการ กช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้ความช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในพื้นที่สิงห์บุรี และอยุธยา!! วันนี้เวลา 10.00 น. (2 ตุลาคม 2564) นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะทำงาน โดยมี นายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการสิงห์บุรี นางสำเนา พงษ์อารีย์...

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่นำสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือพี่น้องชาวมุสลิมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากผลกระทบ Covid – 19 ตามแผนงานโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี 2564 !!

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่นำสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือพี่น้องชาวมุสลิมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากผลกระทบ Covid – 19 ตามแผนงานโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี 2564 !! เมื่อวันที่ 30 ก.ย.64 เวลา 09.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ พร้อมด้วย พ.ท.เปลี่ยน จันทร์จีน รอง...

“เอไอเอ แบ่งปันความสุข”มอบข้าวกล่อง110 กล่อง และ น้ำดื่ม 1,000 ขวด รวมทั้งน้ำผลไม้จำนวน 6 โหล ให้กับโรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตย!!

“เอไอเอ แบ่งปันความสุข”มอบข้าวกล่อง110 กล่อง และ น้ำดื่ม 1,000 ขวด รวมทั้งน้ำผลไม้จำนวน 6 โหล ให้กับโรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตย!! วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 น.ณ สเตเดียม การท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ตั้งโรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตย โดย ดร.บุญชัย โต๊ะสุวรรณวณิช ผู้อำนวยการภาคระดับสูง ภาคนำทอง 273 บริษัท...

“กอ.รมน.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ มทบ.15, เทศบาลเมืองหัวหิน พร้อม จิตอาสามอบถุงยังชีพชุมชนรอบวังไกลกังวล ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล”ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี 2564!!

“กอ.รมน.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ มทบ.15, เทศบาลเมืองหัวหิน พร้อม จิตอาสามอบถุงยังชีพชุมชนรอบวังไกลกังวล ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล”ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี 2564!! วันที่ 29 ก.ย.64 เวลา 09.30 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ พร้อมด้วย พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์ หน.ฝ่ายนโยบายและแผน,พ.อ.สมพร น้อยอุทัย รอง...

This function has been disabled for คมชัด | AEC TV Online : : รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สร้างสรรค์สังคม.