จิตอาสาเฉพาะกิจ อำเภอกุยบุรีร่วมเก็บขยะชายหาด

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ จิตอาสาเฉพาะกิจ อำเภอกุยบุรีร่วมเก็บขยะชายหาด เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 10 เมษายน 2561 นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี ร่วมกับนายศักดิ์สิทธิ์ พวงเพชร ปลัดอำเภอกุยบุรี จ.ส.อ.สมพร หงส์ทอง ทหารชุดรักษาความสงบอำเภอกุยบุรี จ.ส.อ.จิรเดช พรศิริ จนท.ส่วนประสานงาน...

สระบุรี- จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกศิลปในวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

สระบุรี- จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกศิลปในวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่8เมษายน2561นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ด้วยจิตสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทางด้าการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติทั้งต่อสาธารณชนและนานาประเทศ วันอนุรักษ์มรดกไทย มีนางประภาพรรณ อินทรประเสริฐ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีร่วมกับนายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรีได้จัดกิจกรรมและจิตอาสาฯร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระพุทธฉาย มีประชาชนจิตอาสา "เราทำดี ด้วยหัวใจ" พร้อมทหารจาก กองพันทหารม้าที่25 รักษาพระองค์กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์และกองพันทหารม้าที่20 กรมทหารม้าที่5 รักษาพระองค์และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อย...

จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองเปรมประชากร ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี

จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองเปรมประชากร ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการจราจร น้ำท่วม และอื่น ๆ โดยการระดมพลังความรักความสามัคคีของประชาชน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานในพระองค์ ไปช่วยกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน วันที่ 3 – 5...

เหล่ากาชาดจังหวัดตากเปิดรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา

เหล่ากาชาดจังหวัดตากเปิดรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา วันนี้ ( 2 เม.ย. 61 ) ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เปิดรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา โดยมีนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะกรรมการเหล่ากาชาด คอยให้การต้อนรับพร้อมให้คำแนะนำผู้ที่เดินทางมาบริจาคโลหิต บริจาคดวงตาและอวัยวะ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิต กันจำนวนมาก ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดตากร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ...

กาชาดช่วยรุดผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน

กาชาดช่วยรุดผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน วันที่ 1 เม.ย. 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้าวันนี้ 09.30 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และนางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส แม่บ้านมหาดไทย อ.วานรนิวาส พร้อมกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดฯ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำข้าราชการพร้อมจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำข้าราชการพร้อมจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 วันนี้ ( 31 มี.ค.61 ) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 โดยมีข้าราชการพร้อมด้วยจิตอาสาเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด ถางหญ้า เก็บเศษใบไม้ ขยะถุงพลาสติก ขวดพลาสติก บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก...

นายเอกสิฎฐ์ วิไลศิลป์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นำข้าราชการฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ชรบ.และจิตอาสาในพื้นที่อำเภอบ้านตาก ร่วมกันทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

ตาก - อำเภอบ้านตาก วันนี้ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยการอำนวยการของ นายอรรถวุฒิ พึ่่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก มอบหมายให้ นายเอกสิฎฐ์ วิไลศิลป์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นำข้าราชการฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ชรบ.และจิตอาสาในพื้นที่อำเภอบ้านตาก...

แรงกตัญญู ผู้ว่าประจวบฯนำหลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือ “น้องเต้” เด็กพับดอกไม้ขายในตลาดโต้รุ่งหัวหินเลี้ยงครอบครัว

ข่าว –แรงกตัญญู ผู้ว่าประจวบฯนำหลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือ “น้องเต้” เด็กพับดอกไม้ขายในตลาดโต้รุ่งหัวหินเลี้ยงครอบครัว วันที่ 30 มี.ค.61 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางนิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบฯ นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอหัวหิน พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (รอง ผอ.กอ.รมน.) จ.ประจวบฯ...

พล.ต.สุพจน์ บูรณ์จารี ผบ.มทบ.31 ค่ายจิรประวัติ นำกำลังพลค่ายจิรประวัติ ร่วมบริจาคโลหิต

พิษณุโลก เมื่อ 29 มี.ค. 61 เวลา 09.30 พล.ต.สุพจน์ บูรณ์จารี ผบ.มทบ.31 ค่ายจิรประวัติ นำกำลังพลค่ายจิรประวัติ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สโมสรนายทหารค่ายจิรประวัติ ธีรพงศ์ นาคแนมศูนย์ข่าวพิจิตร / ภาพข่าว พ.ท.คมจักร์ ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ “รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ”เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ “รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ”เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเฉลิมพล เพชรทิม หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง สังกัดกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการสร้างฝายชะลอน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 2 บ้านนาทุ่งใหญ่ ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก...

ล่าสุด