“กอ.รมน.จว.เพชรบุรี ร่วมกับ อบต.หนองศาลา มอบถุงยังชีพ ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ !!

“กอ.รมน.จว.เพชรบุรี ร่วมกับ อบต.หนองศาลา มอบถุงยังชีพ ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ !! วันที่ 23 พ.ค.66 เวลา 10.30 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรีได้มอบหมายให้ พ.อ.อัครชัย ทองแดง หน.กลุ่มงานนโยบายแผน และการข่าวฯ พร้อมด้วย นายธนธรณ์ เดิมรัตนกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา นางสาวเปรมชนัญญ์ โชติสิร...

“บิ๊กโจ๊ก นำกรรมการสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงผลงานในรอบปี 2565 !!

“บิ๊กโจ๊ก นำกรรมการสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงผลงานในรอบปี 2565 !! วันที่ 21 พ.ค.66 ที่สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นประธานในการประชุดใหญ่สามัญประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการแถลงผลงานตามนโยบาย ที่เคยให้ไว้ดังนี้. 1. เทิดทูลสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. มอบทุนการศึกษาให้แก่ลูกหลานชาวปักษ์ใต้ฯ ตั้งแต่ระดับการศึกษา อนุบาล จนถึงปริญญาตรี 3. การปรับปรุง...

“มทบ.15 จัดกิจกรรม” ตักบาตรชายหาดจอมพล ครั้งที่ 11 “สะพานบุญ…ส่งต่อน้ำใจ…แก่ผู้ด้อยโอกาส !!

“มทบ.15 จัดกิจกรรม” ตักบาตรชายหาดจอมพล ครั้งที่ 11 “สะพานบุญ…ส่งต่อน้ำใจ…แก่ผู้ด้อยโอกาส !! วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น. พล.ต.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ ผบ.มทบ.15 มอบหมายให้ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผบ. มทบ.15/รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี/ผจก. พฟผ.ทบ.หาดเจ้าสำราญ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกหาดเจ้าสำราญพร้อมด้วยประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งริมชายหาด พร้อมรับแสงแรกของวัน ณ...

“รองผอ.ศปป.1กอ.รมน. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและพบปะปราชญ์เพื่อความมั่นคงของ กอ.รมน.จว. เพชรบุรี !!

“รองผอ.ศปป.1กอ.รมน. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและพบปะปราชญ์เพื่อความมั่นคงของ กอ.รมน.จว. เพชรบุรี !! 👇ชมคลิป👇 https://youtu.be/_8gEkdNnKV0 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน. จังหวัดเพชรบุรี พ.อ. สนอง ธัญญานนท์ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน ฯ พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ พล.ต.วรวุฒิ แสงทอง รอง ผอ. ศปป.1 กอ.รมน.และคณะ...

“กอ.รมน.จว.เพชรบุรี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ปชช.พึ่งตนเองได้ กิจกรรมหลัก เพชรบุรีน่าอยู่ เมืองสันติสุข ร่มเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 !!

“กอ.รมน.จว.เพชรบุรี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ปชช.พึ่งตนเองได้ กิจกรรมหลัก เพชรบุรีน่าอยู่ เมืองสันติสุข ร่มเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 !! เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี บูรณาการร่วมกับ ตำบลสามพระยา อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี โดยมี นาย สุขุม...

“สช.พัฒนาครูสอนภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาติด้านวิธีการสอนภาษาไทยเพื่อนำสู่การเรียนรู้ระบบดิจิทัล !!

“สช.พัฒนาครูสอนภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาติด้านวิธีการสอนภาษาไทยเพื่อนำสู่การเรียนรู้ระบบดิจิทัล !! วันนี้ (19 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น.นายธเนตร สภานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาครูสอน ภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาติด้านวิธีการสอนภาษาไทยสู่การเรียนรู้ระบบดิจิทัล” ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายวิรัช ลิ้มเจริญสุข ผู้อำนวยกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ นางสาวอรณี เจ๊ะสัน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร คณะผู้จัดงาน และครูที่สอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาในโรงเรียนนานาชาติจำนวน 100 คน เข้าร่วมในพิธีเปิด...

“กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ อบต. สามพระยามอบถุงยังชีพผู้สูงอายุยากไร้ !!

“กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ อบต. สามพระยามอบถุงยังชีพผู้สูงอายุยากไร้ !! เมื่อวันที่ 18 พ.ค.66 เวลา 10.30 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน. จังหวัดเพชรบุรีกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ นายกอบต.สามพระยา โดยมอบหมายให้ นางประเสริฐศรี อินทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย...

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ร่วมงานแถลงข่าวการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ จว.ขอนแก่นแบบบูรณาการ !!

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ร่วมงานแถลงข่าวการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ จว.ขอนแก่นแบบบูรณาการ !! วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้  พ.อ.ณัฐพงศ์ กฤติธำรง หัวหน้าฝ่ายนโยบายแผน และการข่าว กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น  ร่วมงานแถลงข่าว การขับเคลื่อนเรื่องการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดขอนแก่น แบบบูรณาการเป็นวาระสำคัญของจังหวัด โดยได้กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นบริเวณลำน้ำชี ณ บริเวณท่าสูบน้ำท่อหนองแดง...

“กอ.รมน.จว.เพชรบุรี ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนมาตรการเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวหาดเจ้าสำราญจ.เพชรบุรี !!

“กอ.รมน.จว.เพชรบุรี ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนมาตรการเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวหาดเจ้าสำราญจ.เพชรบุรี !! วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ จ.ส.อ.ธนพัฒน์ ศรเดช, จ.ส.อ.อัฐชรัตน์ มณีน้อย และจ.ส.อ.สุกิจ ต้วมสี บูรณาการร่วมกับ ปลัดอำเภอเมืองเพชรบุรี, นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ, กำนันตำบลหาดเจ้าสำราญ,จนท.ตำรวจ สภ.หาดเจ้าสำราญ และปลัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หาดเจ้าสำราญ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณหาดเจ้าสำราญ บ้านพัก...

“ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ร่วมสร้างความยั่งยืนให้สังคม เยาวชน ภายใต้กรอบแนวคิด ESG เพื่อพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อม !!

“ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ร่วมสร้างความยั่งยืนให้สังคม เยาวชน ภายใต้กรอบแนวคิด ESG เพื่อพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อม !! นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป บริษัทบริหารจัดการโรงแรมชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม เยาวชน และสังคมมาโดยตลอด จึงประกาศเจตนารมณ์ผ่านนโยบาย CSR ภายใต้กรอบแนวคิด ESG (Environment Social และ Governance) และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ...

This function has been disabled for คมชัด | AEC TV Online : : รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สร้างสรรค์สังคม.