“ศูนย์ดำรงธรรมเดินหน้าสร้างเครือข่ายลดความขัดแย้งในสังคม!!

“ศูนย์ดำรงธรรมเดินหน้าสร้างเครือข่ายลดความขัดแย้งในสังคม!! (คลิป) https://youtu.be/MLoElhnfeiA วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.ณ โรงแรม T R ROCK HILL ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา/ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความร่วมมือร่วมใจในสังคมพหุวัฒนธรรม” ภายใต้หลักสูตร “การจัดการความขัดแย้งในสังคมพหุวัฒนธรรม เขตสุขภาพที่ 12” พร้อมบุคลากรทางแพทย์ร่วม 120 คน จาก...

“เสมา 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ !!

“เสมา 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ !! วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน พร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษา โดยมีนายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นายชวลิต จงเจริญชัยสกุล ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์...

“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาร่วมสัมมนาโครงการ “สันติสุขชายแดนใต้ ดอกไม้หลากสี”

“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาร่วมสัมมนาโครงการ “สันติสุขชายแดนใต้ ดอกไม้หลากสี” วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 2563 เวลา 09.30 น.ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมสัมมนากับคณะกรรมาธิ การการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายสิระ...

“อธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาศวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 46 ปี!!

“อธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาศวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 46 ปี!! เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาศวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 46 ปี โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งในปีนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน...

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯพร้อมคณะลงพื้นที่นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู”ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ และพิการทางการเคลื่อนไหว 2 ราย!!

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯพร้อมคณะลงพื้นที่นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู”ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ และพิการทางการเคลื่อนไหว 2 ราย!! เมื่อวันที่ 26 พ.ย.63 เวลา14.20 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ พร้อมด้วย พ.ท.เปลี่ยน จันทร์จีน รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ ,นายพิชิต สันติเมธากุล อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ , นายสมเกียรติ ศรีสุด ผู้แทนร้านอาหารมองดูและ ด.ต.พงษ์ รัตน์โชติกวนิชย์...

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯร่วมกับสโมสรไลออนส์หัวหินและ “มูลนิธิพระราหู”นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือ 2 หญิงผู้สูงอายุหลายโรครุมเร้าและป่วยติดเตียง!!

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯร่วมกับสโมสรไลออนส์หัวหินและ “มูลนิธิพระราหู”นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือ 2 หญิงผู้สูงอายุหลายโรครุมเร้าและป่วยติดเตียง!! (คลิป) https://youtu.be/f_IlA-5C77U เมื่อวันที่ 24 พ.ย.63เวลา13.30 น.โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ  พร้อมด้วย พ.อ.ณรงค์ชัย ทองมี หน.ฝ่ายงานข่าว กอ. รมน.จังหวัดประจวบฯ,พ.อ.พีระฉัตร พานทอง หน.ชรต.111กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ,ร.ท.สุระเชต ทับจิต เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติงานข่าวกอ.รมน. จังหวัดประจวบฯ,จ.ส.อ.ไชยา อยู่ชมบุญ...

“วราวุธ” สุดฟิต! ลุยแจกถุงผ้าเชียงใหม่ รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก!!

“วราวุธ” สุดฟิต! ลุยแจกถุงผ้าเชียงใหม่ รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก!! วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมตลาดจริงใจ ( Jing Jai Farmer Market) และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริหารตลาดจริงใจ Farmers Market ต้นแบบตลาดสีเขียว หรือ Green Market โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน และมีนายรัฐพล นราดิสร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณอ้อมขวัญ...

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ “มูลนิธิพระราหู”ให้ ดช.วัย 15 ปีผู้บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว!!

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ “มูลนิธิพระราหู”ให้ ดช.วัย 15 ปีผู้บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว!! (คลิป) https://youtu.be/mz21cqmpQn0 เมื่อวันที่ 18 พ.ย.63 เวลา12.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบฯเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ดช.สุพัด สุจริต ผู้บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ที่สื่อทีวีได้เสนอนำ ข่าวสารออกไป พร้อมกับมอบถุงยังชีพจาก”มูลนิธิพระราหูโครงการใจถึงใจ”โดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณ โดยมี นางสาวกัลยรัตน์ ยิ้มแย้ม นายวิธาน เดชวงษา นางสาวพิชญาพร คงนาค คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำหน่วยบริการสามร้อยยอด เป็นผู้ร่วมรับมอบถุงดังกล่าว ณ หน่วยบริการสามร้อยยอดอำเภอ...

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อน รับคณะนักวิ่งเทิดพระเกียรติ จากนครศรีธรรมราช สู่พระบรมมหาราชวัง แสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์!!

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อน รับคณะนักวิ่งเทิดพระเกียรติ จากนครศรีธรรมราช สู่พระบรมมหาราชวัง แสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์!! (คลิป) https://youtu.be/jvqFOGY9VEs เมื่อวันที่18 พ.ย.63 เวลา 08.00 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน.จังหวัดประจวบฯพร้อมด้วย พ.ต. ขจรศักดิ์ บรรจงมณีวัฒน์ รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลฯ, นายทรงศักดิ์  รุ่งรัศมี ปลัดอาวุโสผู้แทนนายอำเภอบางสะพานน้อย,นายอานนท์ ริมประภานุกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง, กองอาสารักษาดินแดน...

“พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5 ห่วงใย นำคณะฯ เยี่ยมครอบครัวของ พลทหาร กองประจำการ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2 ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจน...

“พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5 ห่วงใย นำคณะฯ เยี่ยมครอบครัวของ พลทหาร กองประจำการ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2 ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจน !! (คลิป) https://youtu.be/GYcJZZ1xh_I เมื่อวันที่ 17 พ.ย.63 เวลา 09.00 น.พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5 และคณะฯ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7...

This function has been disabled for คมชัด | AEC TV Online : : รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สร้างสรรค์สังคม.