“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่นำหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ มอบให้ครูและนักเรียน จำนวน 2 โรงเรียนใช้ป้องกันโควิด ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล”ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่่งยืน”ประจำปี 2564!!

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่นำหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ มอบให้ครูและนักเรียน จำนวน 2 โรงเรียนใช้ป้องกันโควิด ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล”ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่่งยืน”ประจำปี 2564!! วันที่16 ก.ย.64 เวลา10.30 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ ได้ลงพื้นที่นำชุดเวชภัณฑ์ (หน้ากากอนามัย,แอลกอฮอล์ )ไปมอบให้ครูและนักเรียนโรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ต.คลองวาฬ ...

“DSI ปฏิบัติการเชิงรุก ลงพื้นที่สืบสวนการประกอบกิจการเมืองแร่ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสงขลา!!

“DSI ปฏิบัติการเชิงรุก ลงพื้นที่สืบสวนการประกอบกิจการเมืองแร่ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสงขลา!! สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวว่า มีการลักลอบประกอบกิจการเหมืองแร่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายแห่ง ด้วยการลักลอบขุดภูเขา ระเบิดหิน เหมืองหิน เพื่อนำแร่ส่งออกยังต่างประเทศโดยมิได้รับอนุญาตและไม่ชำระค่าภาคหลวงแร่ทำให้ประเทศไทยสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและภาษีจำนวนมาก พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้อนุมัติให้กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคสืบสวน เป็นสำนวนสืบสวนที่ 85/2564 โดยมอบหมายให้ นายมเหสักข์ พันธุ์สง่า ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค นายพิเชฏฐ์ ทองศรีนุ่น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ และนายชยพล สายทวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ทำการสืบสวนเพื่อพิสูจน์ทราบ ต่อมา...

“ตม.สุราษฎร์ธานี รวบหญิงฮังการีอยู่เกินกำหนด 4,165 วัน ซุกไทยแอบกบดานกลางเกาะสมุย”

“ตม.สุราษฎร์ธานี รวบหญิงฮังการีอยู่เกินกำหนด 4,165 วัน ซุกไทยแอบกบดานกลางเกาะสมุย” วันที่15 กันยายน 2564 เวลา 12.20 น. พ.ต.อ.ศุภฤกษ์ พันธ์โกศล ผกก.ตม.จว. สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย พ.ต.ท.พิงคะรัตน์ ซ้ายขวัญ รอง ผกก.ตม.จว.สุราษฏร์ธานี, ร.ต.ต.กรีฑา ชูสังข์ รอง สว.ตม.จว.สุราษฏร์ธานี และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง กก.1...

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ห่วงใย ปชช. ลงพื้นที่ นำหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ มอบให้ชุมชนสามแยกบ้านสวน มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน และโรงเรียนประชาบูรณะวิทยา ใช้ป้องกันโควิด ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง...

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ห่วงใย ปชช. ลงพื้นที่ นำหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ มอบให้ชุมชนสามแยกบ้านสวน มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน และโรงเรียนประชาบูรณะวิทยา ใช้ป้องกันโควิด ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่่งยืน”ประจำปี 2564!! วันที่ 15 ก.ย.64 เวลา 11.00 น.พ.อ.กรกานต์  นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ...

“จังหวัดสงขลาเร่งติดตามโครงการ ฯ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน!!

“จังหวัดสงขลาเร่งติดตามโครงการ ฯ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน!! วันนี้ (วันพุธที่ 15 กันยายน 2564) เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านม่วง ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  พร้อมกรรมการตรวจรับพัสดุ นำโดย นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานกรรมการ และกรรมการ ร่วมตรวจโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร...

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่จัดทำโครงการ “บวร”ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณธรรม!!

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่จัดทำโครงการ “บวร”ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณธรรม!! วันที่ 15 ก.ย. 64 เวลา 09.00 น.พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว  และคณะได้ลงพื้นที่จัดทำโครงการ “บวร“ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณธรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนสามแยกบ้านสวน  ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางจากชุมชนต้นแบบและนำไปถ่ายทอดในชุมชนเพื่อพัฒนาจิตใจของประชาชนให้มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความเสียสละต่อชุมชน ทำให้ชุมชนมีความสามัคคีปรองดอง...

“ศูนย์ดำรงธรรมจับมือหน่วยงานลงพื้นที่ติดตามการคัดแยกขยะมุ่งลดผลกระทบอย่างยั่งยืน!!

“ศูนย์ดำรงธรรมจับมือหน่วยงานลงพื้นที่ติดตามการคัดแยกขยะมุ่งลดผลกระทบอย่างยั่งยืน!! วันนี้ (วันพุธที่ 15 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. ณ บริษัท เซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จำกัด หมู่ที่ 7 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พร้อม นายธเนศ บุญตามชู ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคลองหอยโข่ง และทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ติดตามการคัดแยกขยะ โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง...

“กรมบังคับคดีเร่งไกล่เกลี่ยช่วยเหลือคุณตาวัย 67 ปี ประกาศขาย ตา ไต หวังซื้อบ้านคืนจากธนาคาร!!

“กรมบังคับคดีเร่งไกล่เกลี่ยช่วยเหลือคุณตาวัย 67 ปี ประกาศขาย ตา ไต หวังซื้อบ้านคืนจากธนาคาร!! ตามที่มีข่าว คุณตาวัย 67 ปี ร้องสื่อมวลชนว่าหมดหนทางซื้อบ้านคืนจากธนาคาร ขึ้นป้ายไวนิลประกาศขายตา ไต แลกเงิน 850,000 บาท หวังซื้อบ้านคืนจากธนาคาร นั้น นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าว เป็นการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดเดชอุดม คดีหมายเลขแดงที่ 888/2559...

“จังหวัดสงขลาเดินหน้ากำกับดูแลตลาดลดการแพร่ระบาดของ COVID – 19!!

“จังหวัดสงขลาเดินหน้ากำกับดูแลตลาดลดการแพร่ระบาดของ COVID – 19!! วันนี้ (วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา  นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุม (ผ่านระบบออนไลน์) คณะกรรมการกำกับดูแลการตรวจติดตามตลาด ฯ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID –...

“ผบช.สตม.ร่วมกับ คณะนักศึกษาหลักสูตร  บ.ย.ส.25 ส่งมอบอาคารเอนกประสงค์ สาธารณะประโยชน์ บ.ย.ส.25”ให้กับ ตร.ภ. จว.แม่ฮ่องสอน เพื่อสาธารณประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน!!

“ผบช.สตม.ร่วมกับ คณะนักศึกษาหลักสูตร  บ.ย.ส.25 ส่งมอบอาคารเอนกประสงค์ สาธารณะประโยชน์ บ.ย.ส.25”ให้กับ ตร.ภ. จว.แม่ฮ่องสอน เพื่อสาธารณประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน!! “คณะนักศึกษาหลักสูตร  บ.ย.ส.25 “นำโดยนายภัทรศักดิ์ วรรณแสง ประธานรุ่นพร้อมตัวแทนคณะนักศึกษา บ.ย.ส.25 ร่วมกับ  พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.ตัวแทน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดสร้าง“อาคารเอนกประสงค์ สาธารณะประโยชน์ บ.ย.ส. 25”ส่งมอบให้กับ ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสาธารณประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน คณะผู้อบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง...

This function has been disabled for คมชัด | AEC TV Online : : รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สร้างสรรค์สังคม.