“เสมา 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ !!

“เสมา 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ !! วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน พร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษา โดยมีนายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นายชวลิต จงเจริญชัยสกุล ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์...

“ศูนย์ดำรงธรรมรุดลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน!!

“ศูนย์ดำรงธรรมรุดลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน!! วันจันทร์ที่ 30 พ.ย.2563 เวลา 14.20 น.ณ ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา /ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อม นายบุญภพ มะเดื่อ รักษาการแทนนายอำเภอรัตภูมิ และผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง รับหนังสือติดตามความคืบหน้าจากตัวแทนพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 10 นำโดย นายประกอบ หมวดดำ และตัวแทนร่วม 50 คน สำหรับการติดตามความคืบหน้าดังกล่าว เป็นกรณีการขอให้ลาดยางถนนสายบ้านทุ่งเคี่ยม – เกาะโชน – บ้านทุ่งนารี...

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่นให้การต้อนรับ ผอ.สขผ. กอ.รมน.และคณะเข้าประชุมติดตามสถาน การณ์ความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ในพื้นที่ จว.ขอนแก่น!!

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่นให้การต้อนรับ ผอ.สขผ. กอ.รมน.และคณะเข้าประชุมติดตามสถาน การณ์ความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ในพื้นที่ จว.ขอนแก่น!! เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พ.ย.2563 เวลา 13.30 น. พ.อ.เชาวลิต แสงคำ ชรก.กอ.รมน.จว.ขอนแก่น พร้อมด้วย คณะนายทหาร กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ พ.อ.พลกลิน อินทรณเดช ผอ.สขผ.กอ.รมน.และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามสถานการณ์ความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ในพื้นที่ จว.ขอนแก่น โดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และนำ เสนอข้อมูลที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงาน กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ชั้น 5...

“ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาร่วมประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน!!

“ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาร่วมประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน!! วันจันทร์ที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธาน พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ...

“รองแจ้ ปฐม2″เป็นประธานพิธีเปิด ศูนย์ประสานงานนักข่าวอาสาเพื่อสังคม อาสาแจ้งข่าวภาค 7 “สื่อภาคประชาชนเพื่อสังคม”

“รองแจ้ ปฐม2″เป็นประธานพิธีเปิด ศูนย์ประสานงานนักข่าวอาสาเพื่อสังคม อาสาแจ้งข่าวภาค 7 “สื่อภาคประชาชนเพื่อสังคม” วันนี้(29พ.ย.63) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบก.ภ.จว. นครปฐม (ปฐม 2) พร้อมด้วย พ.ต.ท.ปรัชญา บูรณัติ สวป.ฯ , พ.ต.ท.อาทิตย์ เอี่ยมขจร สวป.ฯ และข้าราชการตำรวจ สภ. นครชัยศรี ร่วมพิธีเปิด...

“กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การนำข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการของกรมบังคับคดี!!

“กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การนำข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการของกรมบังคับคดี!! เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องขายทอดตลาดทรัพย์ อาคารอสีติพรรษ นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การนำข้อมูลทางอิเล็กทรอ นิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการของกรมบังคับคดี ซึ่งมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจำนวน 179 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชิต เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกรม...

“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาร่วมสัมมนาโครงการ “สันติสุขชายแดนใต้ ดอกไม้หลากสี”

“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาร่วมสัมมนาโครงการ “สันติสุขชายแดนใต้ ดอกไม้หลากสี” วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 2563 เวลา 09.30 น.ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมสัมมนากับคณะกรรมาธิ การการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายสิระ...

“อธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาศวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 46 ปี!!

“อธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาศวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 46 ปี!! เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาศวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 46 ปี โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งในปีนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน...

“ผบช.สตม.นำทีมข้าราชการตำรวจ สตม. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 54 ปี ช่อง 7 พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อมอบต่อให้เยาวชนต่อไป”

“ผบช.สตม.นำทีมข้าราชการตำรวจ สตม. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 54 ปี ช่อง 7 พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อมอบต่อให้เยาวชนต่อไป” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นำโดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.พร้อมด้วย พล.ต.ต.วีรพล สวัสดี ผบก. ศฝร.ตม.,พ.ต.อ.ภัคพงศ์...

“พิพัฒน์” กระตุ้นท่องเที่ยวนำร่องกลุ่มเอ็กซ์แพทเที่ยวไทยเส้นทาง “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน”ยิ่งใหญ่!!

“พิพัฒน์” กระตุ้นท่องเที่ยวนำร่องกลุ่มเอ็กซ์แพทเที่ยวไทยเส้นทาง “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน”ยิ่งใหญ่!! รมว.ท่องเที่ยวฯลงพื้นที่ จ.ราชบุรี นำร่องกลุ่มเอ็กซ์แพทเที่ยวไทยเส้นทาง “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” กระตุ้นการท่องเที่ยวในกลุ่มศักยภาพสูง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมน ตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,ส.ส.ดร.บุญลือประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้ง ส.ส.ราชบุรี ร่วมกัน นำนักท่องเที่ยวกลุ่มเอ็กซ์แพท...

This function has been disabled for คมชัด | AEC TV Online : : รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สร้างสรรค์สังคม.