สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนบ้านเขาถ้้าพระ เลขที่ 1/5 หมู่ที่ 8 ต้าบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้าแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2561 เวลา...

ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาส ครบรอบ 24 ปี วันรำลึกวีรชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยทางสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และ โรงพยาบาลปทุมธานี ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาส ครบรอบ 24 ปี วันรำลึกวีรชน ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00น.-12.00น. ณ.ห้องประชุม อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม พันโทปัญญา พรหมนุช โทร.085...

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญชวนนักศึกษา ผู้ที่สนใจ ผู้ประกอบการ OTOP และ กลุ่ม SMEs

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญชวนนักศึกษา ผู้ที่สนใจ ผู้ประกอบการ OTOP และ กลุ่ม SMEs จังหวัดนครสวรรค์ อุทัย และชัยนาท เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมและการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มของทรัพยากรท้องถิ่น” เพื่อร่วมขับเคลื่อนและผักดันแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ #เคียร์ทุกประเด็นในข้อมูลเชิงลึกจากทีมวิทยากรผู้มีประสบการณ์ - การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและปรับกระบวนทัศน์การดำเนินธุรกิจ” - การอภิปราย “การสร้างและพัฒนาหุ้นส่วนทางธุรกิจและแหล่งทุน” - การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน” -การอบรมเชิงปฏิบัติการ...

เสวนาวิชาการ เรื่อง “ชีวิต แนวคิดและผลงานศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” วิทยากรโดย • นายอลงกรณ์ หล่อวัฒนา สาขาทัศนศิลป์

"รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา" ขอเชิญผู้ที่สนใจงานด้านวัฒนธรรมทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล "รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา" ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมร่มพะยอม (๘๑๒) อาคาร ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ........................................................... กำหนดการโครงการรางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ –...

เทสโก้ โลตัส คัดผลไม้ฤดูกาลคุณภาพสดจากสวน เพิ่มการรับซื้อตรงจากเกษตรกร 50% เดือนพ.ค. ส่ง 7.1 ล้านกิโลกรัมขายทั่วไทย พร้อมจัดบุฟเฟต์ผลไม้ 399 บาท เอาใจนักกิน

เทสโก้ โลตัส คัดผลไม้ฤดูกาลคุณภาพสดจากสวน เพิ่มการรับซื้อตรงจากเกษตรกร 50% เดือนพ.ค. ส่ง 7.1 ล้านกิโลกรัมขายทั่วไทย พร้อมจัดบุฟเฟต์ผลไม้ 399 บาท เอาใจนักกิน 26 เมษายน 2561— เทสโก้ โลตัส เดินหน้ารับซื้อผลไม้ฤดูกาลตรงจากชาวสวนอย่างต่อเนื่อง เพิ่มปริมาณรับซื้อจากปีที่แล้วกว่า 50% เหมาทุเรียน เงาะ มังคุด สละ คุณภาพดีกว่า...

มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​นครสวรรค์ ​เปิด​เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา​ 2561

มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​นครสวรรค์ ​เปิด​เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา​ 2561 รอบ 2 Quota สามารถสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 เมษายน 2561 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีคะแนน O-NET, วิชาสามัญ 9 วิชา, PAT หรือ GAT ก็สามารถสมัครได้ ส่วนผู้ที่สนใจสมัครในรอบรับตรงอิสระ สามารถติดตามรายละเอียด​การสมัครได้ที่เว็บไซต์​...

งานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านแม่คำ

งานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านแม่คำ ////// เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61 เวลา 16.00 น. ท่านพระครูโชติธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดโชติการาม ประธานฝ่ายสงฆ์ พล.ต.ต. สำเนา ศุกรกาญจน์ ประธานฝ่ายฆราวาส อ.สุเวช ภูมิรัตน์ นายกเทศมนตรี ต.แม่คำ นายชินกร ก๊อใจ กำนัน ต.แม่คำ คุณคำจันทร์...

อุบลราชธานี…นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลกุดชมภู เชิญชวนร่วมงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและร่วมงานตลาดประชารัฐ

อุบลราชธานี...นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลกุดชมภู เชิญชวนร่วมงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและร่วมงานตลาดประชารัฐ .... ในวันพรุ่งนี้ 13 เมษายน 2561 ทางด้าน นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลกุดชมภู ได้ร่วมกับ หน่วยงานราชการในพื้นที่จัดงานกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยจัดให้มีการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำปี โดยจัดให้มีการรดน้ำขอพรในเวลา 07.30 น. ภายใต้ชื่อ "ปีใหม่ไทย...

หนองคาย จัดพิธีรดน้ำขอพรพ่อเมืองหนองคาย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561

หนองคาย จัดพิธีรดน้ำขอพรพ่อเมืองหนองคาย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 วันที่ 11 เมษายน 2561 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย หลังเดิม เขตเทศบาเมืองหนองคาย นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นตัวแทนกล่าวอวยพร/ขอพร นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย...

พิจิตร……นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์

พิจิตร......นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์ 8-14 เมษายน 2561 แต่งกายชุดไทย นุ่งโจง ห่มสไบ สนุกสนานกับประเพณีสงกรานต์ของ จังหวัดพิจิตร ธีรพงศ์ นาคแนมศูนย์ข่าวพิจิตร / ภาพ win4445 https://youtu.be/AvDRhfjuJz8

ล่าสุด