“จังหวัดสงขลาเดินหน้าประชุมคณะกรรมการไตรภาคีโรงแยกก๊าซ ฯ ไทย – มาเลเซีย มุ่งรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม!!

“จังหวัดสงขลาเดินหน้าประชุมคณะกรรมการไตรภาคีโรงแยกก๊าซ ฯ ไทย – มาเลเซีย มุ่งรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม!! วันนี้ (วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น.ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย...

“ศูนย์ดำรงธรรมเดินหน้าประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำคัญสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง!!

“ศูนย์ดำรงธรรมเดินหน้าประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำคัญสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง!! เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น.ณ สวท.สงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา  ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จัดรายการ “ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา”ทางวิทยุ คลื่น  FM 89.50 MHz โดยประเด็นที่มีการประชาสัมพันธ์ อาทิ...

“กรมควบคุมโรค แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน หวั่นป่วยด้วยโรคติดเชื้ออาร์เอสวี (RSV) !!

"กรมควบคุมโรค แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน หวั่นป่วยด้วยโรคติดเชื้ออาร์เอสวี (RSV) !! กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้ปกครองเฝ้าระวังสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุไม่เกิน 5 ขวบ ระวังป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) เนื่องจากพบได้บ่อยในช่วงฤดูฝนไปจนถึงฤดูหนาว วันนี้ (17 กันยายน 2565) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว (สิงหาคม-พฤศจิกายน) มีโอกาสพบโรคติดต่อได้หลายโรค หนึ่งในนั้นคือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี...

ศธ.จับมือ ธ.ออมสิน Kick off มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครู “ปิดเทอม เรื่องหนี้ มีทางออก” จ.กำแพงเพชร เปิดเวทีเจรจาแก้หนี้ครูร่วมกัน

ศธ.จับมือ ธ.ออมสิน Kick off มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครู “ปิดเทอม เรื่องหนี้ มีทางออก” จ.กำแพงเพชร เปิดเวทีเจรจาแก้หนี้ครูร่วมกัน วันนี้ (16 กันยายน 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสิน และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครู “ปิดเทอม เรื่องหนี้ มีทางออก” เพื่อเป็นเวทีกลางในเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้...

“ประวิต”ลุยปรับระบบการบริหารงานบุคคลด่วนหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ(ร่าง) พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560

“ประวิต”ลุยปรับระบบการบริหารงานบุคคลด่วนหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ(ร่าง) พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 วันที่ 16 กันยายน 2565 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.เรียกประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ค.ศ.โดยเร่งด่วน หลังสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เพื่อเตรียมปรับโครงสร้างรองรับการเปลี่ยนระบบการบริหาร งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกิดขึ้นตาม พรบ....

“ศธ.จับมือ สธ.- มท. – มจธ. – AIS เปิดหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”สอนรู้ทันภัยสื่อบนดิจิทัล !!

"ศธ.จับมือ สธ.- มท. - มจธ. - AIS เปิดหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”สอนรู้ทันภัยสื่อบนดิจิทัล !! วันนี้ (16 ก.ย.2565) ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.), กระทรวงสาธารณสุข (สธ.),กระทรวงมหาดไทย (มท.),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ บริษัท...

“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาพร้อมเป็นช่องทางติดตามความคืบหน้าอควาเรียมหอยสังข์จากภาคประชาชน!!

“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาพร้อมเป็นช่องทางติดตามความคืบหน้าอควาเรียมหอยสังข์จากภาคประชาชน!! วันนี้ (วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2565) เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รับหนังสือจาก นายปรีชา สุขเกษม ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองสงขลา พร้อมเครือข่ายภาคประชาชน รวม 3...

“สช.จัดอบรม Coding ต่อเนื่องสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลให้เท่าทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น!!

"สช.จัดอบรม Coding ต่อเนื่องสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลให้เท่าทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น!! วันนี้ (16 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น.นายทวีศักดิ์ อำลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน เป็นประธานเปิดการการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวเยาวภา จงพัฒกิจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา...

“รองโฆษกรัฐบาล เตือนภัยมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นศูนย์เครดิตบูโร ขู่ขึ้นบัญชีดำหลอกลวงโอนเงิน!!

"รองโฆษกรัฐบาล เตือนภัยมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นศูนย์เครดิตบูโร ขู่ขึ้นบัญชีดำหลอกลวงโอนเงิน!! วันนี้ (16 กันยายน 2565) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันมิจฉาชีพรูปแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) ได้มีวิวัฒนาการที่ทำให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้น สร้างสถานการณ์ให้ตื่นตระหนกด้วยวิธีการต่าง ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ล่าสุดพบว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ทำการแอบอ้างชื่อเป็นศูนย์เครดิตบูโร หลอกลวงว่าหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนจะถูกขึ้นบัญชีดำ ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ รวมทั้งห้ามกดลิงก์หรือติดตั้งแอปตามที่คอลเซ็นเตอร์บอก ทั้งนี้...

“บิ๊กป้อม” นำทีม “พลังประชารัฐ” ลงพื้นที่ “หนองบัวลำภู” จัดงาน “พลังประชารัฐ มัดใจประชาชน” เปิดพื้นที่พบปะผู้สมัคร ส.ส. อีสาน พร้อมโชว์ผลงานรัฐบาล

“บิ๊กป้อม” นำทีม “พลังประชารัฐ” ลงพื้นที่ “หนองบัวลำภู” จัดงาน “พลังประชารัฐ มัดใจประชาชน” เปิดพื้นที่พบปะผู้สมัคร ส.ส. อีสาน พร้อมโชว์ผลงานรัฐบาล พรรคพลังประชารัฐ ขึ้นป้ายทั่วอีสานเหนือ เตรียมจัดเวทีพบปะพูดคุยผู้สมัคร ส.ส. ภาคอีสาน ในวันที่ 17 กันยายน 2565 นี้ ที่จังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้ชื่องาน “พลังประชารัฐ...

This function has been disabled for คมชัด | AEC TV Online : : รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สร้างสรรค์สังคม.