“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำถุงยังชีพและชุดเวชภัณฑ์ ช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จำนวน 2 อำเภอ ทั้งหมด 10 รายตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม...

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำถุงยังชีพและชุดเวชภัณฑ์ ช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จำนวน 2 อำเภอ ทั้งหมด 10 รายตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล”ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี 2564 !! เมื่อวันที่ 6 ต.ค.64 เวลา 10.00 น.พ.อ.สมพงษ์...

“วิษณุ เครืองาม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564!

“วิษณุ เครืองาม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564! วันที่ 6 ต.ค.64 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เห็นความสำคัญถึงการสนับสนุนและการส่งเสริมภารกิจการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสำคัญในระดับพื้นที่ซึ่งขับเคลื่อน การดำเนินงานภาครัฐลงไปสู่ระดับชุมชน และในฐานะที่ทำงานใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากที่สุด จึงจัดพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นประจำทุกปี สำหรับ “พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” มีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)...

“พลังสังคม”นำทีมร่วมพรรคการเมืองกลุ่มสามัคคีสร้างชาติ 15 พรรคการเมืองร่วมเสนอ ข้อมูลและแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพรรคการเมือง!!

“พลังสังคม”นำทีมร่วมพรรคการเมืองกลุ่มสามัคคีสร้างชาติ 15 พรรคการเมืองร่วมเสนอ ข้อมูลและแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพรรคการเมือง!! วันนี้ (5 ตุลาคม 2564) ณ ห้องแถลงข่าว สภาผู้แทนราษฎร นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวและรับหนังสือจาก นายสาธุ อนุโมทามิ หัวหน้าพรรคราชสีห์ไทยดี ประธานกลุ่มสามัคคีสร้างชาติ 15 พรรคการเมือง โดยมี นายกรณ์...

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางรับข้อเสนอแนะการเสนอร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์!!

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางรับข้อเสนอแนะการเสนอร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์!! วันนี้ (วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564) เวลา 15.30 น.ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา รับหนังสือจาก นายวันอาฟันดี เจ๊ะสาเหาะ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง พร้อมภาคีเครือข่าย รวม 18 คน ยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภา ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กรณีภาคธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์...

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่นำถุงยังชีพ และชุดเวชภัณฑ์ ถวายพระสงฆ์และสามเณร รวมทั้งมอบให้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี...

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่นำถุงยังชีพ และชุดเวชภัณฑ์ ถวายพระสงฆ์และสามเณร รวมทั้งมอบให้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี 2564 !! วันที่ 5 ต.ค.64 เวลา 11.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุลรอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ พร้อมด้วย นายพิชิต...

“พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รับมอบหน้าที่ ผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง คนใหม่อย่างเป็นทางการ!!

“พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รับมอบหน้าที่ ผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง คนใหม่อย่างเป็นทางการ!! เมื่อวันที่ 4 ต.ค.64 เวลา 08.30 น.ณ ลานหน้ากองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง (บก.ฝรก.) ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ได้จัดพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง (ผบก.ฝรก.)โดยมี  พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง เข้ารับมอบหน้าที่ ผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง (ผบก. ฝรก.)คนใหม่...

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา รร.นส. ทบ.นำถุงยังชีพ พร้อมเวชภัณฑ์ มอบให้ประชาชนชุมชน รอบค่ายโยธินศึกษามหามงกุฏ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และครอบครัวกำลังพล รร.นส.ทบ.!!

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา รร.นส. ทบ.นำถุงยังชีพ พร้อมเวชภัณฑ์ มอบให้ประชาชนชุมชน รอบค่ายโยธินศึกษามหามงกุฏ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และครอบครัวกำลังพล รร.นส.ทบ.!! เมื่อวันที่ 4 ต.ค.64 เวลา 09.30 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ มอบหมายให้ พ.ท.หญิง ศิรินภา ปลื้มจิตต์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายนโยบายและแผน และ...

“ด่วน! พบข้อมูลโควิด- 19 มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดดำอุดตัน!!

“ด่วน! พบข้อมูลโควิด- 19 มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดดำอุดตัน!! กรุงเทพฯ 5 ต.ค.-สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเศไทย ร่วมกับพันธมิตร เตรียมเผยข้อมูลวิจัย หลังพบโรคโควิด- 19 มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดดำอุดตัน ทำให้ผู้ป่วยมีภาวะทุพลภาพและอัตราการเสียชีวิต “วันหลอดเลือดอุดตันโลก” 9 ต.ค.นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดงาน “วันหลอดเลือดอุดตันโลก, World Thrombosis Day” ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 08.45...

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่นำชุดเวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ ช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน...

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่นำชุดเวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ ช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน “ประจำปี 2564 !! วันที่ 4 ต.ค.64 เวลา 08.30 น.พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว พ.อ.หญิง...

“3 เสมาสั่งการ สช.จัดทีมลงพื้นให้ความช่วยเหลือ รร.เอกชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจังหวัดลพบุรี!!

“3 เสมาสั่งการ สช.จัดทีมลงพื้นให้ความช่วยเหลือ รร.เอกชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจังหวัดลพบุรี!! วันที่ 3 ต.ค. 64 นายประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.)พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมี นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมการประชุมเพื่อรายงานความเสียหาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนนารายณ์วิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายประยูร กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...

This function has been disabled for คมชัด | AEC TV Online : : รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สร้างสรรค์สังคม.