“รองแจ้!! ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ขรก.ตร.ในสังกัดพร้อมมอบวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของที่จำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19!!

“รองแจ้!! ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ขรก.ตร.ในสังกัดพร้อมมอบวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของที่จำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19!! (คลิป) https://youtu.be/LoTUUUWIjOU วันนี้(13 ม.ค.64) เวลา 09.00 น.พ.ต.อ.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบก.ภ.จว. นครปฐม (สส) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในสังกัด ชี้แจงมาตรการและการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี พ.ต.อ.ภาณุทัต เหลืองสัจจกุล ผกก.สส.ภ.จว. นครปฐม, พ.ต.ท.เมธาสิทธิ์ ผุยหนองโพ รอง...

“กรมบังคับคดีชี้แจงกรณีเหมืองทองจังหวัดเลย!!

“กรมบังคับคดีชี้แจงกรณีเหมืองทองจังหวัดเลย!! ตามที่มีข่าว จับตาความรุนแรงฟื้นฟูเหมืองทองเลยซ้ำรอยคลิตี้ นักการเมือง-อิทธิพลทุนท้องถิ่นผสมโรงอื้อ โดยมีความเคลื่อน ไหวในพื้นที่โดยกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 นั้น ​กรณีดังกล่าวเป็นคดีล้มละลายของศาลล้มละลายกลางคดีหมายเลขแดงที่ ล.1913/2558 ระหว่าง ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี โจทก์ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด จำเลย ซึ่งศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท ทุ่งคำ...

“จังหวัดสงขลาเดินหน้าประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!

“จังหวัดสงขลาเดินหน้าประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!! วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.ณ เทศบาลตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ร่วมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับมิติที่มีการประเมิน 4 มิติ ประกอบด้วย 1.มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 2.มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 3.มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 4.มิติด้านการพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้กำชับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ อปท.ให้ความสำคัญกับมิติด้านคุณภาพการให้บริการเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่อร้องเรียน เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนต่อไป!! “บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้” ###############################

“กอ.รมน.จังหว้ดขอนแก่นจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564!!

“กอ.รมน.จังหว้ดขอนแก่นจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564!! เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.ณ ห้องพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ. ขอนแก่น/ ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น สำหรับการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งชี้แจงบทบาทของ กอ.รมน.ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และการดำเนินโครงการกำกับ ติดตาม...

“รองแจ้ ปฐม2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท. ผู้ปฏิบัติจุดตรวจคัดกรองโควิด – 19 บริเวณท่าตำหนัก ถ.เพชรเกษม ขาเข้าจังหวัดนครปฐม !!

“รองแจ้ ปฐม2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท. ผู้ปฏิบัติจุดตรวจคัดกรองโควิด – 19 บริเวณท่าตำหนัก ถ.เพชรเกษม ขาเข้าจังหวัดนครปฐม !! วันนี้(12 ม.ค.64) เวลา 09.00 น.พ.ต.อ.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบก.ภ.จว. นครปฐม (ปฐม 2)ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตรวจจุดตรวจคัดกรองโควิด – 19 พบ...

“กอ.รมน.จว.ประจวบฯไม่ทอดทิ้ง ปชช.นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู” ช่วยเหลือยายวัย 90 ปี มีหลานพิการ เป็นครอบครัวยากไร้และยากจน!!

“กอ.รมน.จว.ประจวบฯไม่ทอดทิ้ง ปชช.นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู” ช่วยเหลือยายวัย 90 ปี มีหลานพิการ เป็นครอบครัวยากไร้และยากจน!! วันที่ 11 ม.ค.2564 เวลา15.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ พร้อมด้วย พ.ท.เปลี่ยน จันทร์จีน รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ นายนิรันดร์...

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ!!

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ!! ตามที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา (สวท.สงขลา) ได้จัดสรรเวลาให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ในจัดรายการ ซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 จนถึงเดือนมีนาคม 2563 ได้หยุดการจัดรายการไป เนื่องจากมีการปรับผังรายการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด – 19 นั้น ขณะนี้ ได้รับการประสานจาก สวท.สงขลา ว่า ผังรายการวิทยุมีความลงตัว และมีเวลาที่จะจัดสรรให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาเช่นเดิม ทางคลื่น FM 89.5...

“กรมบังคับคดีกำหนดแนวปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด และงดขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในเดือนมกราคม 2564 !!

“กรมบังคับคดีกำหนดแนวปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด และงดขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในเดือนมกราคม 2564 !! นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ รัฐบาลได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

“กาชาดสงขลาพร้อมศูนย์ดำรงธรรมร่วมรับเครื่อง AED รองรับเหตุฉุกเฉิน!!

“กาชาดสงขลาพร้อมศูนย์ดำรงธรรมร่วมรับเครื่อง AED รองรับเหตุฉุกเฉิน!! (คลิป) https://youtu.be/i4gxVEDNR-U วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.ณ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาด และ นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ร่วมรับ เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ หรือ เออีดี (Automatic External...

“กาชาดสงขลาเดินหน้าจัดกิจกรรม “ศุกร์ ส่ง สุข”

“กาชาดสงขลาเดินหน้าจัดกิจกรรม “ศุกร์ ส่ง สุข” (คลิป) https://youtu.be/7a6vgtp_u3Q วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กว่า 10 คน ลงเยี่ยมให้กำลังใจน้อง ๆ ตัวน้อย ๆ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ และทีมงาน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น สำหรับกิจกรรม “ศุกร์...

This function has been disabled for คมชัด | AEC TV Online : : รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สร้างสรรค์สังคม.