จังหวัดปราจีนบุรีจัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลล่องแก่งหินเพิงครั้งที่ 22

จังหวัดปราจีนบุรีจัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลล่องแก่งหินเพิงครั้งที่ 22 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9 อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี นายครรชิต ศรีณพวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นางจรัส ใยเยื่อ...

หนองคาย ล่องแพบางกอกน้อย แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ที่ชาวบ้านรวมกลุ่มใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบน

หนองคาย ล่องแพบางกอกน้อย แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ที่ชาวบ้านรวมกลุ่มใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบน แหล่งน้ำธรรมชาติอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ที่อ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบน บ้านบางกอกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดที่ชาวบ้านบางกอกน้อยทั้งผู้สูงอายุและผู้ว่างงานใช้เวลาว่าง ได้รวมกลุ่มสร้างแพ เปิดเป็นสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งนอกจากชาวบ้านที่ทำการเกษตร ปลูกพืช ทำสวนผลไม้และเลี้ยงสัตว์โดยใช้น้ำจากจากอ่างเก็บน้ำห้วยทอน โครงการพระราชดำริฯ แล้ว ยังได้พัฒนาและมีแนวคิดสร้างรายได้โดยพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำฯ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวล่องเรือเก็บ...

จ.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม สำนึกรักถิ่นเกิด “ตามรอยเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชมวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งแม่น้ำน้อย”

จ.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม สำนึกรักถิ่นเกิด “ตามรอยเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ชมวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งแม่น้ำน้อย” วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ วัดพิกุลทอง  อำเภอท่าช้าง   จังหวัดสิงห์บุรี   โดย   ดร.สุเมธี  จันทร์หอม  ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี   เป็นประธานเปิดกิจกรรมสำนึกรักถิ่นเกิด  “ตามรอยเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ชมวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งแม่น้ำน้อย”  ตามโครงการสร้างและพัฒนาอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่น  ซึ่งหากนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรีจะได้รับรู้เรื่องของวิถีชีวิตของชาวจังหวัดสิงห์บุรี   ในการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังริมฝั่งแม่น้ำน้อย ...

หัวหินเตรียมจัดใหญ่ “หลงรักษ์ประจวบฯ ไม่รู้จบ” รวมของดีไว้ในงานเดียวเหมือนเที่ยวทั้งจังหวัด

  ข่าว –  หัวหินเตรียมจัดใหญ่ “หลงรักษ์ประจวบฯ ไม่รู้จบ” รวมของดีไว้ในงานเดียวเหมือนเที่ยวทั้งจังหวัด วันที่ 1 มิ.ย.61 ที่ผ่านมาศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหิน รีสอร์ต มอลล์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการ จ.ประจวบฯ นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอหัวหิน นายมนตรี...

หนองคาย ล่องแพบางกอกน้อยแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่

หนองคาย ล่องแพบางกอกน้อยแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ หนองคาย แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่คึกคัก นักท่องเที่ยวนำครอบครัวล่องแพ เล่นน้ำคลายร้อน พักผ่อนช่วงวันหยุด ส่งผลให้แพไม่เพียงพอรองรับนักท่องเที่ยว ต้องสร้างแพเพิ่มเพื่อให้ชุมชนมีรายได้ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบน บ้านบางกอกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ชาวบ้านบางกอกน้อยได้รวมกลุ่มเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด จัดให้มีแพและบริการอาหารเครื่องดื่ม เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดหนองคายและใกล้เคียงพาครอบครัวไปพักผ่อน ลงเล่นน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะอันเนื่องมาจากพระราชดำริขนาดใหญ่ โดยเฉพาะช่วงวันหยุดมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ส่งผลให้คิวจองแพเต็ม นายสมชาย อุปฮาด ประธานคณะกรรมการแพบางกอกน้อย...

ผวจ.ชัยภูมิ นำคณะแถลงข่าวงานเทศกาลดอกกระเจียวบานปี 2561

อรรถดิษฐ์ จันตะเสน จ.ชัยภูมิ รายงาน ผวจ.ชัยภูมิ นำคณะแถลงข่าวงานเทศกาลดอกกระเจียวบานปี 2561 ดอกกระเจียว ภายในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เริ่มบานแล้วกว่า 10เปอร์เซ็นต์ ปีนี้มีการจัดงานเทศกาลดอกกระเจียวบานไปจนถึงจนถึง 31 สิงหาคม 2561 เน้นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สู่แหล่งท่องเที่ยวทั้งจังหวัด สู่สากลระดับนานาชาติ ชัยภูมิ 1มิถุนายน2561 นายณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ...

ประวัติศาสตร์ครั้งแรกของจังหวัดปราจีนบุรี ละครประกอบแสง เสียง “เจ้าพระยาอภัยภูเบศร”

ประวัติศาสตร์ครั้งแรกของจังหวัดปราจีนบุรี ละครประกอบแสง เสียง “เจ้าพระยาอภัยภูเบศร” .....วันนี้ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 น. ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการแสดงละครแสง เสียง “เจ้าพระยาอภัยภูเบศร” โดยมี พลเอกสุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิป่ารอยต่อ...

พะเยา…เชิญขวนร่วมเวียนเทียนกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลกในวันวิสาขบูชา 29 พ.ค.นี้

พะเยา...เชิญขวนร่วมเวียนเทียนกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลกในวันวิสาขบูชา 29 พ.ค.นี้ วันที่ 23 พ.ค.61 ว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมพู ปลัดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางสายรุ้ง ธาดาจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา , ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด , ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และรองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 33 “เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี...

หนองคาย ยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร

หนองคาย ยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร หนองคาย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายร่วมกับสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย จัดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร กิจกรรมสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย หลังเดิม เขตเทศบาลเมืองหนองคาย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายร่วมกับสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย จัดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร กิจกรรมสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยมีนายจีรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงาน มี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวไทย สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย...

.ตาก ชาวปากะญอและคนไทยพื้นราบ กว่า500คน พร้อมช้าง5เชือก แห่รอบหมู่บ้านพะดี งานยกฉัตร พระธาตุเจดีย์ศรีเวียงรุ้ง

จ.ตาก ชาวปากะญอและคนไทยพื้นราบ กว่า500คน พร้อมช้าง5เชือก แห่รอบหมู่บ้านพะดี งานยกฉัตร พระธาตุเจดีย์ศรีเวียงรุ้ง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวปากะญอบ้านพะดี พร้อมทั้ง พี่น้องประชาชน ส่วนราชการ หมู่บ้านใกล้เคียง กว่า 500 คน ร่วมกัน แห่ฉัตร รอบหมู่บ้าน พระดี หมู่ที่ 2 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก และมีช้าง จำนวน...

ล่าสุด