พะเยา ศรัทธาแรง ตักบาตรเที่ยงคืน เป็งปุ๊ด ท่ามกลางสายฝน

พะเยา ศรัทธาแรง ตักบาตรเที่ยงคืน เป็งปุ๊ด ท่ามกลางสายฝน คืนวันที่23-24 ตค.61 เวลา00.00 น. พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในอำเภอเมืองพะเยาทำการจัดประเพณีตักบาตพระอุปคุต หรือพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด โดยพระภิกษุสามเณรจะออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืน ซึ่งครั้งนี้จะตรงกับช่วงระหว่างวันออกพรรษา 24 ต.ค.61 โดยจะมีพระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเอาอาหารแห้งนำมาใส่บาตพระเพื่อเป็นการทำบุญ มีความเชื่อว่า พระอุปคุต ซึ่งเป็นภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์อุปัชฌาย์ เมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ได้เสด็จลงไปจำศีลภาวนาอยู่ ณ...

พะเยา ตานขันข้าววันออกพรรษา 61

พะเยา ตานขันข้าววันออกพรรษา 61 บรรยากาศการทำบุญเนื่องในวันออกพรรษาที่จังหวัดพะเยา ชาวบ้านจำนวนมากต่างร่วมกันทำบุญโดยการตานขันข้าวในช่วงเช้าและรับฟังพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นสิริมงคลช่วงออกพรรษาในปีนี้ ชาวบ้านจำนวนมากต่างนำขันข้าวที่เตรียมไว้เข้าทำบุญกับพระสงฆ์ ที่วัดบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา กันอย่างคึกคัก เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับ และอุทิศส่วนกุศลในช่วงเทศกาลออกพรรษา รวมทั้งถวายเป็นการอุทิศส่วนพระกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล รัชกาลที่ 9 ด้วยในปีนี้ ซึ่งวัดแทบทุกแห่งของจังหวัดพะเยา จะมีการทำบุญลักษณะเช่นนี้ ที่ชาวล้านนาเรียกว่า ตานขันข้าว วันออกพรรษา โดยในวันออกพรรษาจะเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งของชาวพุทธ ซึ่งในวันนี้ชาวบ้านถือว่าเป็นการออกพรรษาและจะทำบุญกันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปและเป็นสิริมงคลในช่วงออกพรรษา และในวันพรุ่งนี้ หลายแห่งจะมีการตักบาตรเทโวโรหนะกัน ซึ่งในช่วงเช้าชาวบ้านจะเข้าร่วมทำบุญที่วัด...