พ.อ.วสุชนม์ บุษยะบุตร ประธานชมรม Strong จิตพอเพียงจังหวัดตาก เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูในสายอาชีวะภาคเหนือจำนวน 77 คน

ตาก - ป.ป.ช.ตาก / ชมรม storng ตาก วันที่ 16 มี.ค.61 เวลา 13.00 - 16.00 น. พ.อ.วสุชนม์ บุษยะบุตร ประธานชมรม Strong จิตพอเพียงจังหวัดตาก เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูในสายอาชีวะภาคเหนือจำนวน 77 คน ในโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ "...

วัฒนธรรมอำเภอบรรพตพิสัย ประชุมการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยเปิดตัว โบราณสถานเมืองธานยบุรี ” ดงแม่นางเมือง “

วัฒนธรรมอำเภอบรรพตพิสัย ประชุมการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยเปิดตัว โบราณสถานเมืองธานยบุรี " ดงแม่นางเมือง " วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบรรพตพิสัย นายสิทธิพันธ์ บุตรศรี ปลัดอำเภอบรรพตพิสัย นางสาวรัชนี เชาว์ปรีชา รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม การจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ...

หนองคาย เทศบาล 4 ฉลองรัตน์มอบวุฒิบัตรนักเรียนจบหลักสูตรปฐมวัย

หนองคาย เทศบาล 4 ฉลองรัตน์มอบวุฒิบัตรนักเรียนจบหลักสูตรปฐมวัย หนองคาย โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรปฐมวัย...

อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560

อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบหลักสูตร ประจำปี 2560 และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวินัย ศรีวงษา...

คุณพิมพ์ศิริ อินทร์ยิ้ม รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมแถลงข่าวการออกร้านสมาคมแม่บ้านทหารบกในงานกาชาดประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 คุณพิมพ์ศิริ อินทร์ยิ้ม รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมแถลงข่าวการออกร้านสมาคมแม่บ้านทหารบกในงานกาชาดประจำปี 2561 โดยมี คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน มี โดยมี พ.อ.หญิง ชกามาศ ศุกระเศรณี นางจริยาพร ทองภักดี...

สำนักงานสหกรณ์ จ.นราธิวาส รุกฟื้นฟูสหกรณ์ขนาดเล็กในพื้นที่สู่ความเข้มแข็ง

สำนักงานสหกรณ์ จ.นราธิวาส รุกฟื้นฟูสหกรณ์ขนาดเล็กในพื้นที่สู่ความเข้มแข็ง นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "สหกรณ์เข้มแข็งด้วยใจบุคคล 4 ฝ่าย" ในการประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรมตันหยง เมืองนราธิวาส โดยมีผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตรขนาดเล็ก ในพื้นที่ จ.นราธิวาส จำนวน 9 แห่ง รวม 70 คน โดยการจัดประชุมฯครั้งนี้...

นายจำลอง พรมหนองโดก นายก.อบต.นครสวรรค์ตกได้ให้โอวาทกับสมาชิกอ.บ.ต นครสวรรค์ตกที่จะเข้าอบรมด้านความรู้ เรื่องการบริหารงานของ ศ.อบต นว.ตก.

นายจำลอง พรมหนองโดก นายก.อบต.นครสวรรค์ตกได้ให้โอวาทกับสมาชิกอ.บ.ต นครสวรรค์ตกที่จะเข้าอบรมด้านความรู้ เรื่องการบริหารงานของ ศ.อบต นว.ตก. ที่อำเภอชะอำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 18มีนาคม 2561 ทุกท่านที่จะเดินทางไปอบรมในวันพรุ้งนี้เดินทางโดยปลอดภัยโชคดีมีชัยทุกท่านแล้วนำความรู้ที่ได้อบรมมาบริหารพื้นที่บ้านเราไห้โชคดีทุกท่านครับจากใจผมนายกตี๋ครับ  

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายเชิดชัย พรหมแก้ว)ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ นิคมแม่ระมาด จำกัด และสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด

ตาก - สหกรณ์จังหวัดตาก รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายเชิดชัย พรหมแก้ว)ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ นิคมแม่ระมาด จำกัด และสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด พร้อมพบปะคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์และฝ่ายจัดการสหกรณ์ โดยนายนิยม ผลินธรสิริ สหกรณ์จังหวัดตาก...

อบรมตาม พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุสุขภาพดีมีอาชีพและรู้ทันเทคโนโลยี ณศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตาก

ตาก - กศน.เมืองตาก วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.ได้มีการอบรมตาม พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุสุขภาพดีมีอาชีพและรู้ทันเทคโนโลยี ณศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายเพื่อมัสถขภาพดีมีอาชีพและรู้ทันเทคโนโลยี่และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจากนายสมภพ ฝึกฝน ผู้ทรงคุณวุฒิจาก กศน.เมืองตากมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสุขภาพ การออกกำลังกายและการคัดแยกขยะในครัวเรือนและกฏหมายที่ดิน และนายสมาน บุญรอด ปราชญ์ชาวบ้านหนองหลวง...

ตัวแทนเจ้าของสิทธิเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ และ ตัวแทนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสากล เข้าขอบคุณ รวมทั้งมอบโล่เกียรติคุณให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.)

ตัวแทนเจ้าของสิทธิเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ และ ตัวแทนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสากล เข้าขอบคุณ รวมทั้งมอบโล่เกียรติคุณให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) วันนี้(ศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561) เวลา 10:00 น .ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหาคร พล.ต.มนัส จันดี รอง ผอ.กอ.รมน.กทม.ได้ให้การต้อนรับ กลุ่มตัวแทนเจ้าของสิทธิเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ และตัวแทนจากหน่วยงานเครื่องหมายการค้าสากล โดยมี Khun Pornroj from...

ล่าสุด