“สวญ.ตม.จว.ราชบุรี ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก ผบก.ตม.3 เดินทางลงพื้นที่คุมเข้มแนวชายแดน พร้อมมอบสิ่งของ เป็นขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงโควิด”

“สวญ.ตม.จว.ราชบุรี ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก ผบก.ตม.3 เดินทางลงพื้นที่คุมเข้มแนวชายแดน พร้อมมอบสิ่งของ เป็นขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงโควิด” วันนี้ 15 ม.ค.64 เวลา 10.00 น.พ.ต.ท.อังคาร ยะสะนพ สวญ.ตม.จว.ราชบุรี เปิดเผยว่า พล.ต.ต. รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบก.ตม.3 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ตามแนวชายแดนซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่อาจมีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และไม่ผ่านการคัดกรอง บริเวณ อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ตม.จว.ราชบุรี และหน่วยงานความมั่นคงชายแดน อันได้แก่ ร้อย.ทพ....

“ผบก.ตม.3 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดน อ.สวนผึ้ง พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ ตม.ราชบุรี ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ คุมเข้มเฝ้าระวังบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย !!

“ผบก.ตม.3 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดน อ.สวนผึ้ง พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ ตม.ราชบุรี ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ คุมเข้มเฝ้าระวังบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย !! เมื่อวันที่14 ม.ค.64 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.รุ่งโรจน์  ฐากูรปุณยสิริ ผบก.ตม.3 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดน บริเวณ อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ตม.จว.ราชบุรี และหน่วยงานความมั่นคงชายแดน อันได้แก่ ร้อย.ทพ.1102 และ รร.ตชด. ตะโกปิดทอง...

“เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมใจลงนามถวายพระพร!!

“เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมใจลงนามถวายพระพร!! (คลิป) https://youtu.be/rRdJKuAOeY0 วันศุกร์ที่15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นำทีมเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กว่า 20 ท่านลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร สำหรับการลงนามถวายพระพรดังกล่าว สามารถมาลงนามกันได้ตลอดเดือนมกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30...

“ผบก.ตม.3 คุมเข้ม!! ลงพื้นที่ตรวจจุดชายแดนสิงขรเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมายพร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ตม.จว.ประจวบคีรี​ขันธ์และหน่วยงานข้างเคียง!!

“ผบก.ตม.3 คุมเข้ม!! ลงพื้นที่ตรวจจุดชายแดนสิงขรเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมายพร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ตม.จว.ประจวบคีรี​ขันธ์และหน่วยงานข้างเคียง!! วันที่ 14 มกราคม 2546 พล.ต.ต. รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบก.ตม.3 เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว. ประจวบคีรี​ขันธ์​ จุดชายแดนสิงขร,ห้องกัก ตม. จว.ประจวบคีรี​ขันธ์​ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมกำชับให้ข้าราชการตำรวจตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมนี้ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ตม.จว.ประจวบคีรี​ขันธ์ และหน่วยงานข้างเคียง...

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส covid-19 ในพื้นที่อำเภอแวงน้อย และอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น!!

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส covid-19 ในพื้นที่อำเภอแวงน้อย และอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น!! วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 15.00 น.ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส covid-19 ในพื้นที่อำเภอแวงน้อย และอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย โดยมี พ.อ.เชาวลิต แสงคำ ชรก....

“ศูนย์ดำรงธรรมลงเยี่ยมชมมัสยิดกลางสงขลาแหล่ง Check In สุดสวยงาม!!

“ศูนย์ดำรงธรรมลงเยี่ยมชมมัสยิดกลางสงขลาแหล่ง Check In สุดสวยงาม!! วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ นวลเจริญ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมกับ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา นำโดย นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานกรรมการ ฯ และกรรมการ...

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น !!

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น !! เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.พ.อ.เชาวลิต แสงคำ ชรก.กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทน พ.อ.สมบูรณ์ ณ หนองคาย รอง ผอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น(ท.) ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอพล, อำเภอแวงน้อย และ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล...

“บิ๊กอู๊ด!!ผบช.สตม.รับมอบ อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 จากผู้พิพากษาศาลฎีกา-ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง พร้อมด้วย ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บ.ย.ส.รุ่นที่ 25 เพื่อแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่!!

“บิ๊กอู๊ด!!ผบช.สตม.รับมอบ อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 จากผู้พิพากษาศาลฎีกา-ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง พร้อมด้วย ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บ.ย.ส.รุ่นที่ 25 เพื่อแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่!! วันนี้14 ม.ค.64 เวลา 14.30 น.นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง ผู้พิพากษาศาลฎีกาและนายมนตรี ฐิรโฆไท ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง พร้อมด้วย ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 25 ได้เดินทางมามอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 อาทิ เจลแอลกอฮอล์จำนวน 850 หลอด หน้ากากอนามัยจำนวน...

“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่าน VCS!!

“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่าน VCS!! วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา /ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และ นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา...

“กรมบังคับคดี จัดโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทย สุขใจปีใหม่ 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น Session Call ได้สำเร็จทุนทรัพย์กว่า 2 แสนบาท!!

“กรมบังคับคดี จัดโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทย สุขใจปีใหม่ 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น Session Call ได้สำเร็จทุนทรัพย์กว่า 2 แสนบาท!! เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทย สุขใจปีใหม่ 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น Session Call โดยมีนายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร...

This function has been disabled for คมชัด | AEC TV Online : : รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สร้างสรรค์สังคม.