พ.อ.​ รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ต.ภาณุพงศ์ แก้วพรม รอง ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๒ พร้อม ชป.ร้อย.ทพ.๓๒๐๒ ประจำ จต.สะเกิน ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ในการเก็บผลผลิตข้าวนาปี

เมื่อ ๗ พ.ย.๖๑,๐๙๐๐ พ.อ.​ รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ต.ภาณุพงศ์ แก้วพรม รอง ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๒ พร้อม ชป.ร้อย.ทพ.๓๒๐๒ ประจำ จต.สะเกิน ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ในการเก็บผลผลิตข้าวนาปี ของนางเกวลิน ปานใจ ราษฎร ม.๑ บ.สะเกิน ต.ยอด อ.สองแคว...

พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสิ้นฝนถนนสวย (เกรดปรับผิวถนนลูกลัง)และโครงการบรรเทาสาธารณภัยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อ 0ุ71000 พ.ย.61 พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสิ้นฝนถนนสวย (เกรดปรับผิวถนนลูกลัง)และโครงการบรรเทาสาธารณภัยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรประจำปี พ.ศ.2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีโดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.ก.พ. เป็นประธานและ,มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร,หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำนักงาน ปปส.ภาค 6 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะจะเก็บรักษาไว้ จำนวน 58 รายการ

สำนักงาน ปปส.ภาค 6 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะจะเก็บรักษาไว้ จำนวน 58 รายการ ตามคำสั่งเลขาธิการคณะป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ 6506/2561 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1.เข้าสู้ราคาจะติดต่อขอลงทะเบียนและดูสภาพทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด ดังนี้ 1.1 ผู้ประสงค์เข้าสู้ราคาจะติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สิน ได้ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 เลขที่ 112 หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม...

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล งานด้านการปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย

วันนี้ (7 พ.ย.61) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล งานด้านการปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ที่ห้องประชุมอูหลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้กำชับให้ทุกภาคส่วนดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย จัดวางระบบข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวังติดตามประเมินผล บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและลดปัญหาการลักลอบนำเข้า ลำเลียง และแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ร้อย.รส ที่.1 (ป.4 พัน.104) ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมกับมอบผ้าห่ม

เมื่อ 061130 พ.ย.61 ร้อย.รส ที่.1 (ป.4 พัน.104) ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมกับมอบผ้าห่มให้กับนางสำอาง เหมือนมี อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88 ม.2 บ้านท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ซึ่งมีอาการป่วยด้วยโรคอัมพาต ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผบ.ร้อย.ร.721 ร่วมกับ ชป.ตำรวจมวลชนสัมพันธ์ สภ.ปางมะผ้า, จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน บ.วนาหลวง จัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่

ผบ.ร้อย.ร.721 ร่วมกับ ชป.ตำรวจมวลชนสัมพันธ์ สภ.ปางมะผ้า, จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน บ.วนาหลวง จัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ บ.วนาหลวง ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7 /ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. มอบหมายให้ ร.อ. ศิริพงษ์ มูลอำมาตย์ ผบ.ร้อย.ร.721 ร่วมกับ ชป.ตำรวจมวลชนสัมพันธ์ สภ.ปางมะผ้า,จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอ ปางมะผ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด...

ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นพัฒนาเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน ๔-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นพัฒนาเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน ๔-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ........................................... นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตรงกับแรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลช กรุงเทพ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัชฎา สุริยกาล...

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต 5)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต 5) นำโดย พลเอก โปฎก บุนนาค ประธานอนุกรรมการ ร่วมประชุมหารือและพบประชาชนจำนวน 150...

รองอธิบดีกรมการปกครองด้านความมั่นคง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ(ผรส.) หลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน รุ่นที่ 1

รองอธิบดีกรมการปกครองด้านความมั่นคง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ(ผรส.) หลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน รุ่นที่ 1 เมื่อเวลา08.30.น.วันที่ 6 พ.ย.61 ที่ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน ศูนย์ฝึกสมานมิตร สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง ถ.ปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ พันเอก สุรชัย สังข์แก้ว หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...

ฉก.ทพ.36 โดย พ.ต.ธนิก รัศมี ผบ.ร้อย ทพ.3607 หน.ชป.มวลชนที่ 2 อ.สบเมย จัด กพ. ช่วยเหลือราษฎรครอบครัวฐานะยากจนเก็บเกี่ยวข้าว

เมื่อ 5 พ.ย.61 , 0900 ฉก.ทพ.36 โดย พ.ต.ธนิก รัศมี ผบ.ร้อย ทพ.3607 หน.ชป.มวลชนที่ 2 อ.สบเมย จัด กพ. ช่วยเหลือราษฎรครอบครัวฐานะยากจนเก็บเกี่ยวข้าว(ดอย)ของ นายคือลอย พงษ์อำไพรมงกรต อายุ 49 ปี ครอบครัวมี 6 คน...

ล่าสุด