ผู้ว่ามอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยบางสะพาน้อย

พิสิษฐ์ รื่นเกษม/ประจวบคีรีขันธ์ โทร0993396444 ผู้ว่ามอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยบางสะพาน้อย เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หัวหน้า สนง.ปภ.ประจวบฯ นายอำเภอบางสะพานน้อย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ , สมาชิกกาชาด ตำรวจ ทหาร ได้ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จากกรณีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อย เหตุเกิดเมื่อวันที่...

พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร(ท) ร่วมกับ กกล.รส.จว.พิจิตร ,สภ.หนองโสน, และ อ.สามง่าม ต้อนรับ พ.อ.ชาตรี มณีพงษ์ เลขาธิการ ศูนย์ปรองดอง.กอ.รมน.ภาค...

120900 ธ.ค.61 พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร(ท) ร่วมกับ กกล.รส.จว.พิจิตร ,สภ.หนองโสน, และ อ.สามง่าม ต้อนรับ พ.อ.ชาตรี มณีพงษ์ เลขาธิการ ศูนย์ปรองดอง.กอ.รมน.ภาค 3 พร้อมคณะ ซึ่งมาตรวจเยี่ยมโครงการ"มุมมองใหม่ หัวใจ4.0" ณ วัดมาบแฟบ ม.7 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จว.พิจิตร...

ตาก. รองผู้ว่าราชการจังหวัด เปิด โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตากประจำปี 2562

ตาก. รองผู้ว่าราชการจังหวัด เปิด โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตากประจำปี 2562 ณ.ศาลากลางหมู่บ้าน ร่มเกล้าสหมิตร บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 12ธ ค2561 นายสรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ.ศาลากลางหมู่บ้าน ร่มเกล้าสหมิตร บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดย. นายอภิชาติ...

กองทัพภาคที่ ๓ จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์)

กองทัพภาคที่ ๓ จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การดำเนินงานตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ ๑๒...

หมู่ รส.๒ มว.รส.๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.คีรีมาศ จว.ส.ท.) ร่วมกับ ,จนท.ฝ่ายปกครอง, จนท.ตร สภ.คีรีมาศ และจิตอาสา ร่วมจัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่

เมื่อ ๑๒๐๙๐๐ ธ.ค. ๖๑ หมู่ รส.๒ มว.รส.๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.คีรีมาศ จว.ส.ท.) ร่วมกับ ,จนท.ฝ่ายปกครอง, จนท.ตร สภ.คีรีมาศ และจิตอาสา ร่วมจัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำสู่การแก้ไขแบบบูรณาการ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.๓ ต.หนองจิก อ.คีรีมาศฯ...

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.หนองฉาง จว.อ.น. ร่วมกับ น.ส.พิมพ์ณัฐชะญา ทรงรัตน์...

เมื่อ ๑๒๑๐๓๐ – ๑๒๑๒๐๐ ธ.ค. ๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.หนองฉาง จว.อ.น. ร่วมกับ น.ส.พิมพ์ณัฐชะญา ทรงรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารการปกครอง, จนท.ตร.สภ.หนองฉาง, ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา...

อธิบดีกรมปศุสัตว์ติดตามโครงการสานพลังประชารัฐ ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาที่หนองคาย

อธิบดีกรมปศุสัตว์ติดตามโครงการสานพลังประชารัฐ ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาที่หนองคาย หนองคาย อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อการสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ปี 2562 ที่จังหวัดหนองคาย มั่นใจสามารถสร้างรายได้ดีกว่าการปลูกข้าวนาปรัง วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อการสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ปี 2561 ที่ แปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ นางวราภรณ์ แสงวงศ์ เกษตรกรหมู่...

นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 ประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.09 น. นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 ประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมด้วยนายแพทย์อดิศร วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ทันตกรรมอุดฟัน ถอนฟัน บริการตรวจตา ตรวจสุขภาพจิต แพทย์แผนไทย...

นายวิมาน สุขขวัญ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร้อยโทชวลิต พณิชีพ นายทหารควบคุมอำเภอเมืองพิจิตร อำนวยความสะดวกในการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้กับประชาชน

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น นายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอเมืองพิจิตร นำโดยนายวิมาน สุขขวัญ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร้อยโทชวลิต พณิชีพ นายทหารควบคุมอำเภอเมืองพิจิตร จ่าสิบเอกจีรเดช มีสมบูรณ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการมวลชน กกล.รส.จว.พิจิตร ดาบตำรวจนเรศ คำเขียน หัวหน้าชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองพิจิตร พร้อมด้วยสมาชิก...

พบเด็กหญิงยอดกตัญญูอายุ 13 ปี หาเลี้ยงแม่ เลี้ยงตา ที่ป่วยและน้องสาว นายอำเภอถึงกับอึ้ง สั่งทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเต็มที่

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ / 0623644468 พบเด็กหญิงยอดกตัญญูอายุ 13 ปี หาเลี้ยงแม่ เลี้ยงตา ที่ป่วยและน้องสาว นายอำเภอถึงกับอึ้ง สั่งทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเต็มที่ เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 ธ.ค.61 นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ได้รับแจ้งจาก นายวีระชัย อินทราพงษ์...