ชลบุรี/กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล โดยจำลองเหตุการณ์เรือโดยสารข้ามฟากชนกับเรือสินค้าทำให้มีมีประสบเหตุหลายราย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียนรู้วิธีการช่วยเหลืออย่าถูกต้องพร้อมรับสถานการณ์จริงและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

ชลบุรี/กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล โดยจำลองเหตุการณ์เรือโดยสารข้ามฟากชนกับเรือสินค้าทำให้มีมีประสบเหตุหลายราย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียนรู้วิธีการช่วยเหลืออย่าถูกต้องพร้อมรับสถานการณ์จริงและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว วันนี้ ( 14 ก.พ. ) พล.ร.ต.บรรพต เนตรกระจ่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือ ภาค 1 พร้อมด้วย นพ.อนุเวช วงศ์มีเกียรติ ผู้บัญชาการทางการแพทย์ ณ จุดเกิดเหตุ (เกาะลอย) นายพูนสิทธิ์ อ่ำพันธุ์ ผู้แทน ปภ.จ.ชลบุรี นางสาวนริศรา...

” ทัพเหนือรุกคุมควันพิษ ” รองแม่ทัพภาคที่ 3……แถลงแนวความคิดในการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ …ตั้ง!! บก.คุมทุกปัจจัยลดหมอกควัน…

" ทัพเหนือรุกคุมควันพิษ " รองแม่ทัพภาคที่ 3......แถลงแนวความคิดในการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ...ตั้ง!! บก.คุมทุกปัจจัยลดหมอกควัน... พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการแถลงแนวความคิดในการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ณ สโมสรค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ตามที่ ปัญหาหมอกควันเป็นปัญหาระดับต้นของประเทศ...

กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ อำเภอสามง่าม , ผู้นำท้องถิ่น -ผู้นำท้องที่ของ ตำบลหนองโสน – ตำบลเนินปอ , วัดบึงเฒ่า , วัดมาบแฟบ และ...

14 ก.พ.62 : กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ อำเภอสามง่าม , ผู้นำท้องถิ่น -ผู้นำท้องที่ของ ตำบลหนองโสน - ตำบลเนินปอ , วัดบึงเฒ่า , วัดมาบแฟบ และ วัดท่าหลวงพระอารามหลวง จัดการประชุมระดมสมอง และตรวจภูมิประเทศ เพื่อนำความต้องการพัฒนาแหล่งน้ำ และอาชีพของประชาชน 7 หมู่บ้านที่ประสบปัญหาน้ำขาดสมดุล...

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ใช้มติครม.26 พ.ย.61 ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรให้มีที่อยู่อาศัยและทำกินในป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ใช้มติครม.26 พ.ย.61 ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรให้มีที่อยู่อาศัยและทำกินในป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน ■ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 เปิดเผยว่าคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่จริม ตามคำสั่งจังหวัดอุตรดิคถ์ที่ 8857/2561 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561...

นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ น้อมนำพระบรมราโชบาย สร้างงาน สร้างอาชีพ สู่รั้วโสนพิทย์”

นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิด "กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ น้อมนำพระบรมราโชบาย สร้างงาน สร้างอาชีพ สู่รั้วโสนพิทย์" วันที่ 15 ก.พ.62 เวลา 09.00 น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์...

พิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลกพร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ณฐพล นพณัฐธนากุล ปลัดอำเภอ , นายสำเนา อิ่มอ่อง สาธารณสุขอำเภอ , นายประยูร...

พิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลกพร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ณฐพล นพณัฐธนากุล ปลัดอำเภอ , นายสำเนา อิ่มอ่อง สาธารณสุขอำเภอ , นายประยูร จันทร์สุข จ่าจังหวัดพิษณุโลก , นายธราดล อภิจารี ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน...

พ.อ.ณัฐกร เรือนติ๊บ ผบ.กรม ทพ.๓๕ มอบหมายให้ ร.อ.นิทัศน์ ประพัฒน์โพธิ์ น.ฝกร.กรม ทพ.๓๕ พร้อมด้วย กพ.กรม ทพ.๓๕ จำนวน ๑๕...

เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๒,๐๘๓๐ พ.อ.ณัฐกร เรือนติ๊บ ผบ.กรม ทพ.๓๕ มอบหมายให้ ร.อ.นิทัศน์ ประพัฒน์โพธิ์ น.ฝกร.กรม ทพ.๓๕ พร้อมด้วย กพ.กรม ทพ.๓๕ จำนวน ๑๕ นาย ร่วมกับ ส่วนราชการ จว.ก.พ. และ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน...

รอง ผบ.มทบ.39 เปิด “กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหาร (รด.จิตอาสา) ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายพลเมือง เพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

รอง ผบ.มทบ.39 เปิด “กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหาร (รด.จิตอาสา) ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายพลเมือง เพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” พันเอก นพดล รอดกลาง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 ได้ดำเนินการจัดอบรมขึ้น ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันศุกร์ที่ 15...

ปทุมธานี ตร.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ใช้ line กลุ่มไล่ล่าตาสัปปะรด สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จับกุมผู้ไม่สวมหมวกกันน๊อคหลังพลเมืองดีแจ้งเบาะแสจับจริงปรับจริงหลังรณรงค์1เดือนนโยบายผบช.ภ.1

ปทุมธานี ตร.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ใช้ line กลุ่มไล่ล่าตาสัปปะรด สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จับกุมผู้ไม่สวมหมวกกันน๊อคหลังพลเมืองดีแจ้งเบาะแสจับจริงปรับจริงหลังรณรงค์1เดือนนโยบายผบช.ภ.1 เมื่อเวลา12.45น.วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หน้าสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.นิมิตร นูโพนทอง รอง ผกก.ป.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ พ.ต.ต.กิตติพศ สิงห์สถิตย์ สว.จร.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร กต.ตร.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ร่วมกันแถลงข่าว การปฏิบัติตามมาตรการ“ไล่ล่าตาสัปปะรด สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี (มาตรการสวมหมวกนิรภัย...

รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้ชัด!! การแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าต้องทำงานแบบไร้รอยต่อ มอบ กองทัพภาคที่ 3 หน่วยงานทุกฝ่ายปฏิบัติการเข้มข้นในทุกมาตรการ แนะวางกำลังใกล้จุดเสี่ยงเกิดไฟและนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้ชัด!! การแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าต้องทำงานแบบไร้รอยต่อ มอบ กองทัพภาคที่ 3 หน่วยงานทุกฝ่ายปฏิบัติการเข้มข้นในทุกมาตรการ แนะวางกำลังใกล้จุดเสี่ยงเกิดไฟและนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมติดตามรับฟังสถานการณ์และผลการดำเนินการป้องกันไฟป่าหมอกควันภาคเหนือปี 2562 โดยมีผู้แทนจาก 9 จังหวัดภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 และผู้แทนจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ผู้แทนจาก...