จ พิษณุโลก กองบิน 46 มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 680 ผืน ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

จ พิษณุโลก กองบิน 46 มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 680 ผืน ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน 46 เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาว...

อบจ.พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “เวทีพบปะหารือกาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมกราคม 2562

อบจ.พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “เวทีพบปะหารือกาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมกราคม 2562 วันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ นายพิพัฒน์...

มาดูคืบหน้า…. Cobra Gold 19 กองทัพภาคที่ 3 เจ้าภาพฝึกซ้อมทางทหารระดับพหุภาคีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย จับมือ 29 ประเทศ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสัมพันธภาพและชุมชน..

มาดูคืบหน้า.... Cobra Gold 19 กองทัพภาคที่ 3 เจ้าภาพฝึกซ้อมทางทหารระดับพหุภาคีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย จับมือ 29 ประเทศ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสัมพันธภาพและชุมชน..... คอบร้าโกลด์เป็นการฝึกซ้อมทางทหารระดับพหุภาคีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป็นเวลากว่า 30 ปี จะมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมการฝึกกว่า 25 ประเทศโดยเน้นการรับมือปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคและทั่วโลก ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ คอบร้าโกลด์ 2019 มีเป้าหมายเสริมสร้างประสิทธิภาพความร่วมมือและประสานงานในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศที่ร่วมการฝึกในการทำงานร่วมกันในปฏิบัติการระดับพหุภาคีที่ซับซ้อน เช่น การสร้างเสริมเสถียรภาพทางทะเล การป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณสุขที่อุบัติใหม่ และการดำเนินการตอบสนองภัยพิบัติทางธรรมชาติที่กินขอบเขตกว้าง...

โรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์ จัดเต็มผลงาน รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์ จัดเต็มผลงาน รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน . บาทหลวงไพศาล ราชกิจ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ตัวแทนผู้ปกครอง และนักเรียน รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2561 โดยมี นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งมีการจัดการแสดงต้อนรับ...

พล.พัฒนา ๓ นำโดย พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ได้นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดวัชพืช และพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการคืนคลองสวย รักษ์น้ำใส ชุมชนร่วมใจลดผักตบชวา

เมื่อ วันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.พัฒนา ๓ นำโดย พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ได้นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดวัชพืช และพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการคืนคลองสวย รักษ์น้ำใส ชุมชนร่วมใจลดผักตบชวา และมลพิษทางน้ำ ร่วมกับหน่วยราชการ, ทหาร/ตำรวจ,...

พิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่บ้านเกิดเพลิงไหม้

จ พิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อม นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายสุธี ชำนาญจิตรและนายอรัญ นิยะกิจปลัดอำเภอเมืองพิษณุโลก นายบุญธรรม พูลชูกำนันตำบลดอนทอง ผู้ใหญ่บ้าน ม.14/ผช.ผญบ.ม.9,14/พรส./เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนทอง/กองทัพภาคที่ 3/กรมป่าไม้/เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านร้องยุ้งข้าว และหน่วยงานอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ได้เอ่ยนาม ลงพื้นที่บ้านเกิดเพลิงไหม้ ของนายขาว วรรณภพ บ้านเลขที่ 27 ม.14 บ้านหินลาด ต.ดอนทอง...

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.พิทักษ์พล จิตอารีย์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๑ ร่วมกับ มทบ.๓๘, ศูนย์อำนวยการประสานงาน โครงการพัฒนาความมั่นคง พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน

เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๒,๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.พิทักษ์พล จิตอารีย์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๑ ร่วมกับ มทบ.๓๘, ศูนย์อำนวยการประสานงาน โครงการพัฒนาความมั่นคง พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ ๑๐, ผู้นำท้องถิ่นและ ราษฎร บ.ถ้ำเวียงแก ม.๑,...

พิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตะกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงและประชาชน

จ พิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตะกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสำเนา อิ่มอ่อง สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก , นายนิรันดร์ คล้ายแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ , ร.ท.มาโนชน์ รุ่งวิรัตน์ ทหารจาก ม.พัน 9 , เจ้าหน้าที่ รพ.สต.วัดจันทร์ , เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าทอง...

นายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้ นายวิมาน สุขขวัญ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับ ผู้แทน พมจ.พิจิตร ผู้แทนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.พิจิตร นายก อบต.ท่าหลวง...

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น นายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้ นายวิมาน สุขขวัญ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับ ผู้แทน พมจ.พิจิตร ผู้แทนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.พิจิตร นายก อบต.ท่าหลวง ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ รายนายสุรัตน์ นครสิงห์ บ้านน้ำหัก...

พิษณุโลก 1 เดือนยังไร้วี่แววพบพระเด็จหายตัวบนเขาอ.นครไทย

พิษณุโลก 1 เดือนยังไร้วี่แววพบพระเด็จหายตัวบนเขาอ.นครไทย ผบก.ภ.จว.พิษณุโลกประชุมตำรวจ ทหาร ปกครอง อ.นครไทย หลังญาติร้องเรียนกองปราบและผบ.ทบ. ไม่มีความคืบหน้า เร่งคลี่คลายกรณีพระเดจหายตัวปริศนาบนเขาขี่ควาย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ยังไร้เบาะแสชี้ชัดว่าถูกฆาตรกรรม เสียชีวิตเอง หรือ หายตัวไปที่อื่น จนท.ตรวจฉี่พระวัดบ้านพร้าวอีก เจอ 1 ฉี่ม่วง เวลา 13.00 นวันที่ 16 มกราคม 2562...