“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 48 ชุด ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช!!

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 48 ชุด ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช!! วันที่ 10 ก.ย.64 เวลา 10.19 น.พ.อ.กรกานต์  นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์  มอบหมายให้ พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว พร้อมด้วยคณะได้กระทำพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 48 ชุด โดยมี นายดำรง มากะจันทร์ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี...

This function has been disabled for คมชัด | AEC TV Online : : รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สร้างสรรค์สังคม.