“ชมรมช่วยเหลือเกษตรกรไทยแบบยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไทยจัดกิจกรรมปลูกพืชผักเนื่องในวันจักรี!!

"ชมรมช่วยเหลือเกษตรกรไทยแบบยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไทยจัดกิจกรรมปลูกพืชผักเนื่องในวันจักรี!! วันที่ 6 เมษายน 2565 เนื่องในวันจักรี"ชมรมช่วยเหลือเกษตรกรไทยแบบยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไทย" อ.นาแก จ.นครพนม โดยมี นางศิราภรณ์ กาศลุน ประธานชมรมฯ พร้อมด้วย นายชัยยุทธ บุญเฮ้า ผู้ใหญ่บ้านหนองห้าง ม.4 นายวีระพงษ์ ไหมคำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองห้าง ม.4 รวมทั้ง เกษตรกร...

This function has been disabled for คมชัด | AEC TV Online : : รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สร้างสรรค์สังคม.