“ร้อยเอกธรรมนัส พรพรหมเผ่า รัฐมนตรึช่วยเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่มอบเงินเยียวยาให้ชาวสวนลำไย พร้อม มอบ สปก. 4-01 ให้เกษตรกรจังหวัดแพร่ และจังหวัดลำปาง!!

“ร้อยเอกธรรมนัส พรพรหมเผ่า รัฐมนตรึช่วยเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่มอบเงินเยียวยาให้ชาวสวนลำไย พร้อม มอบ สปก. 4-01 ให้เกษตรกรจังหวัดแพร่ และจังหวัดลำปาง!! (คลิป) https://youtu.be/9dp3UTixQYU เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ ส.ป.ก.4-01 แก่พี่น้องเกษตรกรจำนวน 60 ราย 107 แปลง เนื้อที่...

“กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินวันเสาร์ จำนวน 6 แห่งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง!!

“กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินวันเสาร์ จำนวน 6 แห่งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง!! เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.กรมบังคับคดี จัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินวันเสาร์ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดระยอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดระนอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินขายได้ จำนวน 58 รายการเป็นเงินทั้งสิ้น...

“สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีนายวิชิตร์ฯ ชาวบุรีรัมย์ ได้รับหมายศาลเป็นจำเลยถูกฟ้องล้มละลายกว่า 97 ล้านบาท!!

“สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีนายวิชิตร์ฯ ชาวบุรีรัมย์ ได้รับหมายศาลเป็นจำเลยถูกฟ้องล้มละลายกว่า 97 ล้านบาท!! เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี ได้มอบหมายให้นางบุญญาภา เสนามนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้แทนสรรพากรจังหวัดบุรีรัมย์ ปลัดอำเภอแคนดง และกำนันตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนายวิชิตร์ มนปราณีต ณ บ้านเลขที่ 58 หมู่ 9...

“วันเดียวเที่ยว Museum! อพวช.-สทท. ร่วมผลักดันการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์!!

“วันเดียวเที่ยว Museum! อพวช.-สทท. ร่วมผลักดันการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์!! องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ลงนามความร่วมมือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมเตรียมบรรจุโครงการ “วันเดียวเที่ยว Museum” ในโปรแกรมการท่องเที่ยว ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามความร่วมมือกับ นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)เพื่อผลักดันกระแสการท่องเที่ยวเรียนรู้ค้นวิทยาศสตรให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยมี ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศาสตร์...

“กรมบังคับคดีชี้แจงกรณีนายวิชิตร์ฯ ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับหมายศาลตกเป็นจำเลยถูกฟ้องล้มละลายกว่า 97 ล้านบาท!!

“กรมบังคับคดีชี้แจงกรณีนายวิชิตร์ฯ ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับหมายศาลตกเป็นจำเลยถูกฟ้องล้มละลายกว่า 97 ล้านบาท!! ตามที่ปรากฏข่าวเรื่องนายวิชิตร์ มนปราณีต ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับหมายศาลตกเป็นจำเลยถูกฟ้องล้มละลาย กว่า 97 ล้านบาท กลัวจะตกเป็นแพะถูกจับติดคุกฟรี ตนไม่รู้จักและเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวและไม่รู้ว่ามีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ล้มละลายได้อย่างไร กรมบังคับคดีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าเป็นคดีล้มละลายของศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล 7806/2562 ระหว่าง กรมสรรพากร โจทก์ บริษัท ภูเก็ต มอนติ คาโล...

“สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ได้สำเร็จทุนทรัพย์กว่า 15 ล้านบาท!!

“สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ได้สำเร็จทุนทรัพย์กว่า 15 ล้านบาท!! เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุลิสซิ่ง จำกัด โดยมีนางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวปนัดดา สินธุวิสุทธ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี ร่วมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ณ...

“กรมบังคับคดีจัดขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันหยุดราชการวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563!!

“กรมบังคับคดีจัดขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันหยุดราชการวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563!! กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดในวันหยุดราชการ วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 โดยมีสำนักงานที่ทำการขายทอดตลาด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ทำงานประจำได้มีโอกาสเข้าร่วมประมูลทรัพย์ได้และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เริ่มขายทอดตลาดเวลา 09.00...

“รมช.ธรรมนัส ติดตามการปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติการฝนหลวง!!

"รมช.ธรรมนัส ติดตามการปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติการฝนหลวง!! วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น.ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ​ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับทราบสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ และฟังรายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวง โดย​ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร...

“ททท.จับมือ Influencer ผุดโครงการ TAT Skill Factory หลักสูตรเสริมศักยภาพ ท่องเที่ยวไทยยุค New Normal !!

“ททท.จับมือ Influencer ผุดโครงการ TAT Skill Factory หลักสูตรเสริมศักยภาพ ท่องเที่ยวไทยยุค New Normal !! จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในรูปแบบเดิม ก้าวสู่ความปรกติใหม่ หรือ New Normal การท่องเที่ยว ก็เช่นเดียวกันที่ต่างต้องปรับโฉมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว และสอดรับกับพฤติกรรม...

“กรมบังคับคดี เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบสูงถึงร้อยละ 90.2!!

“กรมบังคับคดี เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบสูงถึงร้อยละ 90.2!! วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.15 น.นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา หัวหน้าโครงการสำรวจ ฯ บริษัท ซูเปอร์โพล จำกัด แถลงผลการวิจัยโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

This function has been disabled for คมชัด | AEC TV Online : : รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สร้างสรรค์สังคม.