“กรมบังคับคดีชี้แจงกรณีเจ้าของรีสอร์ท อำเภอสันกำแพง ร้องสื่อกรมบังคับคดีติดหมายล้มละลายผิดสถานที่ สร้างความเข้าใจผิดให้ลูกค้า!!

“กรมบังคับคดีชี้แจงกรณีเจ้าของรีสอร์ท อำเภอสันกำแพง ร้องสื่อกรมบังคับคดีติดหมายล้มละลายผิดสถานที่ สร้างความเข้าใจผิดให้ลูกค้า!! ตามที่มีข่าว เจ้าของรีสอร์ท อำเภอสันกำแพงร้องสื่อ กรณี กรมบังคับคดีติดหมายล้มละลายผิดสถานที่ สร้างความเข้าใจผิดให้ลูกค้า สูญเสียรายได้กว่า 2 ล้านบาท นั้น ​ กรมบังคับคดีได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีตามที่เป็นข่าวแล้ว ปรากฏว่า กรณีดังกล่าวเป็นคดีล้มละลายของศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๑๒๓๘/๒๕๖๑ ระหว่าง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โจทก์ บริษัท...

“กรมบังคับคดีแจงกรณีสองสามีภรรยาจังหวัดอุทัยธานีร้องถูกยึดที่ดิน วอนตรวจสอบความเป็นธรรม!!

“กรมบังคับคดีแจงกรณีสองสามีภรรยาจังหวัดอุทัยธานีร้องถูกยึดที่ดิน วอนตรวจสอบความเป็นธรรม!! ตามที่มีข่าว สองสามีภรรยาร้องถูกยึดที่ดิน จากการไปค้ำประกันซื้อรถกระบะให้ลูกชาย แล้วไม่มีเงินจ่ายถูกยึดรถ และมีหนี้ค้างชำระ บริษัทตามยึดที่ดินขายทอดตลาด วอนตรวจสอบความเป็นธรรม พ้อไม่รู้จะพึ่งใคร เป็นไปได้ยอมขายไตซื้อที่คืน นั้น ​ กรมบังคับคดีได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่เป็นข่าวแล้ว ปรากฏว่า กรณีดังกล่าวเป็นคดีแพ่ง ของศาลแขวงพระนครเหนือ คดีหมายเลขแดงที่ 4299/2551 โดยโจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 เพื่อขอยึดทรัพย์ของนายมนัส จำนงค์ จำเลยที่ 2 คือ ที่ดินโฉนดเลขที่...

“กรมบังคับคดี ประกาศโฆษณาคำสั่งศาลให้ฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)และกำหนดสถานที่รับคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอ นิกส์ ครบกำหนดยื่นคำขอ 2 พฤศจิกายนนี้!!

“กรมบังคับคดี ประกาศโฆษณาคำสั่งศาลให้ฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)และกำหนดสถานที่รับคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอ นิกส์ ครบกำหนดยื่นคำขอ 2 พฤศจิกายนนี้!! ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ผู้ร้องขอโดยตั้งผู้ทำแผนแล้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นั้น นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กรมบังคับคดีได้ลงประกาศโฆษณาคำสั่งศาลในหนังสือพิมพ์ ฉบับวันที่ 16 กันยายน 2563...

“กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดจุดให้บริการรับคำขอรับชำระหนี้!!

“กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดจุดให้บริการรับคำขอรับชำระหนี้!! ​ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งฟื้นฟูกิจการบริษั การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ผู้ร้องขอ โดยตั้งผู้ทำแผนแล้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นั้น นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดจุดให้บริการยื่นคำขอรับชำระหนี้บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหนี้ในการยื่นคำขอรับชำระหนี้...

“กรมบังคับคดี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ผู้ประสบอุทกภัย ได้สำเร็จทุนทรัพย์กว่า 19 ล้านบาท!!

“กรมบังคับคดี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ผู้ประสบอุทกภัย ได้สำเร็จทุนทรัพย์กว่า 19 ล้านบาท!! เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.กรมบังคับคดี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ...

“กรมบังคับคดีร่วมสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดจุดให้บริการรับคำขอรับชำระหนี้คดีบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) !!

“กรมบังคับคดีร่วมสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดจุดให้บริการรับคำขอรับชำระหนี้คดีบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) !! ตามที่ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ผู้ร้องขอ โดยตั้งผู้ทำแผนแล้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นั้น ​นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรมบังคับคดีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เปิดจุดให้บริการรับคำขอรับชำระหนี้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับเจ้าหนี้หุ้นกู้ที่เป็นบุคคลทั่วไป ซึ่งเจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ โดยลงทะเบียนยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://tgreorg.led.go.th/ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่...

“กรมบังคับคดีจัดขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันหยุดราชการ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563!!

“กรมบังคับคดีจัดขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันหยุดราชการ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563!! กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดในวันหยุดราชการ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 โดยมีสำนักงานที่ทำการขายทอดตลาด จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ทำงานประจำได้มีโอกาสเข้าร่วมประมูลทรัพย์ได้และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลได้ตั้งแต่เวลา 08.00...

“กรมบังคับคดี เปิดให้บริการลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศเริ่ม1 ตุลาคม 2563 นี้!!

“กรมบังคับคดี เปิดให้บริการลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศเริ่ม1 ตุลาคม 2563 นี้!! นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า จากที่กรมบังคับคดีได้เปิดให้บริการระบบการลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะทรัพย์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการประมูลซื้อทรัพย์ และรองรับการดำเนินชีวิตตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา ซึ่งปรากฏว่า ผลจากการเปิดให้บริการดังกล่าวประชาชนให้ความสนใจตอบรับเป็นจำนวนมาก กรมบังคับคดี จึงได้ขยายการให้บริการระบบการลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรองรับในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบดังกล่าวเชื่อมโยงกับระบบการค้นหาทรัพย์ที่อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาดทั่วประเทศของกรมบังคับคดีทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th ประชาชนสามารถค้นหารายการทรัพย์ และตรวจสอบสถานะรายการทรัพย์ที่ทำการขายทอดตลาด และลงทะเบียนเข้าซื้อทรัพย์ล่วงหน้าในรายการที่สนใจด้วยตนเองได้ทันที...

“กรมบังคับคดีและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลาย!!

“กรมบังคับคดีและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลาย!! เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.กรมบังคับคดีและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลาย โดยมีนางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้ลงนาม ซึ่งมีนายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางสาวปนัดดา สินธุวิสุทธ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี และคณะผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 9...

This function has been disabled for คมชัด | AEC TV Online : : รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สร้างสรรค์สังคม.