“ดร.หิมาลัย”นำคณะ อวยพร “สมศักดิ์ จันทะพิงค์”นายก อบจ.นครสวรรค์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด

“ดร.หิมาลัย”นำคณะ อวยพร “สมศักดิ์ จันทะพิงค์”นายก อบจ.นครสวรรค์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันที่ 30 ม.ค.65 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ พร้อมด้วย นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครสวรรค์ เขต 3 ,นายสุรชาติ​ ศรีบุศกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.พิจิตร เขต 3 และคณะ เข้าร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับ พล.ต.อ. สมศักดิ์ จันทะพิงค์...

“ผู้ว่าฯ สงขลามอบ ผอ.ทสจ.นำทีมหน่วยงานร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการปกครองเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน!!

“ผู้ว่าฯ สงขลามอบ ผอ.ทสจ.นำทีมหน่วยงานร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการปกครองเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน!! วันนี้ (วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 410 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  มอบหมาย นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ...

“กรมโรงงานฯ เฝ้าระวัง 287 โรงงานระบายน้ำทิ้งสูง ผ่านแอป POMS หากเกินเกณฑ์ สั่งดำเนินการตามกฎหมายทันที!!

"กรมโรงงานฯ เฝ้าระวัง 287 โรงงานระบายน้ำทิ้งสูง ผ่านแอป POMS หากเกินเกณฑ์ สั่งดำเนินการตามกฎหมายทันที!! กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)สั่งคุมเข้มโรงงานที่มีการระบายน้ำออกนอกโรงงานเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจวัดมลพิษทางน้ำแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Water Pollution Monitoring System ; WPMS) พร้อมส่งผลการตรวจวัดผ่านระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (Pollution Online Monitoring System ; POMS เปิดให้ประชาชนติดตามผลได้แบบ real...

“มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมืองและหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเมืองและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน !!

"มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมืองและหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเมืองและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน !! "พัฒนาผู้นำ เพื่อพัฒนาเมืองและพัฒนาประเทศ" "มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2553 เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การให้การศึกษา การส่งเสริมวิชาการ การสร้างและพัฒนาวิชาการ ด้านการบริหารจัดการเมือง และการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงประสบการณ์ และความพร้อมในด้านต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพื่อประโยชน์ประเทศชาติ มหาวิทยาลัยจึงเป็นสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจและบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้นำกรุงเทพมหานคร และภาคส่วนอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

“นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมหารือกับผู้แทนผู้ค้าและสหกรณ์บริการผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร เพื่อหาทางออกเรื่องค่าเช่าค้างชำระรฟท.!!

“นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมหารือกับผู้แทนผู้ค้าและสหกรณ์บริการผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร เพื่อหาทางออกเรื่องค่าเช่าค้างชำระรฟท.!! เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบให้นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมหารือเพื่อหาทางออกเรื่องค่าเช่าค้างชำระการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระหว่างผู้แทนผู้ค้าและสหกรณ์บริการผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร และ รฟท. โดยมีผู้แทน รฟท.และกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมหารือ ผู้แทนผู้ค้าและสหกรณ์บริการผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อปรึกษาหาทางออกเรื่องค่าเช่าค้างชำระกับ รฟท....

“ทบ.ช่วยประชาชนหลังน้ำลด ฟื้นฟูคืนสภาพเดินหน้าต่อได้ ให้ทหารเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเสียสละของบรรพชน พร้อมร่วมกิจกรรมกับทุกภาคส่วน ส่งพลังบวกให้สังคม!!

“ทบ.ช่วยประชาชนหลังน้ำลด ฟื้นฟูคืนสภาพเดินหน้าต่อได้ ให้ทหารเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเสียสละของบรรพชน พร้อมร่วมกิจกรรมกับทุกภาคส่วน ส่งพลังบวกให้สังคม!! วันนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยทหารทั่วประเทศด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ได้ย้ำถึงการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยที่กองทัพบกยังคงส่งกำลังทหารพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าร่วมกับทุกภาคส่วนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังใน 16 จังหวัด โดยเฉพาะในภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง และกทม. ทั้งนี้บางพื้นที่น้ำลดลงแล้วอยู่ในระหว่างการฟื้นฟู ซึ่งกองทัพบกจะยังคงดำรงการสนับสนุนทุกภาคส่วนเร่งฟื้นฟูสถานที่ สิ่งของและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตของประชาชน ให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนของส่วนราชการ และภาคเอกชน ทั้งนี้...

“ผบ.ตร.ประชุมเร่งรัดทีมคลี่คลายคดีระเบิดคาร์บอมถล่มแฟลตตำรวจนราธิวาส เตรียมเสนอปูนบำเหน็จเลื่อนยศ ร.ต.อ.สุทธิรักษ์ เป็นพลตำรวจเอก สั่งดูแลช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้บาดเจ็บ จัดหาที่พักชั่วคราวให้ !!

“ผบ.ตร.ประชุมเร่งรัดทีมคลี่คลายคดีระเบิดคาร์บอมถล่มแฟลตตำรวจนราธิวาส เตรียมเสนอปูนบำเหน็จเลื่อนยศ ร.ต.อ.สุทธิรักษ์ เป็นพลตำรวจเอก สั่งดูแลช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้บาดเจ็บ จัดหาที่พักชั่วคราวให้ !! เมื่อวันที่ 22 พ.ย.65 เวลาประมาณ 18.00 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.พร้อมด้วย พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผบช.ภ.9 พล.ต.ต. ปิยะวัฒน์...

“ตม.จว.สุราษภร์ธานีจับกุมต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดและหลบหนีเข้าเมืองพร้อมผู้นำพา รวม 3 ราย!!

“ตม.จว.สุราษภร์ธานีจับกุมต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดและหลบหนีเข้าเมืองพร้อมผู้นำพา รวม 3 ราย!! ตามนโยบายของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.มอบหมายให้ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.สั่งการให้ สตม.ดำเนินการกวาดล้าง สืบสวนจับกุม ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยเน้นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการอยู่เกินกำหนดอนุญาต (Overstays) และคนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าว (นอมินี) เพื่อสนับสนุนให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย...

“DSI จับมือ ปปง.ประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน “เน้นยึดทรัพย์อาชญากรข้ามชาติ”

“DSI จับมือ ปปง.ประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน “เน้นยึดทรัพย์อาชญากรข้ามชาติ” ตามที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการตัดวงจรการกระทำผิด โดยมุ่งเน้นให้ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินของกลุ่มเครือข่ายผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และอาชญากรรมที่เป็นภัยร้ายแรง มิให้มีศักยภาพในการกระทำผิดอีก ตามความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันการแพร่กระจายยาเสพติด อันเป็นหลักประกันให้กับประชาคมโลก และสร้างความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมาย ให้ครอบคลุมทุกด้านอย่างยั่งยืน นั้น วานนี้ (วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565) ที่สำนักงาน ปปง. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์...

“มทบ.15 ร่วมกับ เหล่ากาชาด จว.เพชรบุรี มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบภัยต่าง ๆ ใน จว.เพชรบุรี ประจำปี 2565 “

“มทบ.15 ร่วมกับ เหล่ากาชาด จว.เพชรบุรี มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบภัยต่าง ๆ ใน จว.เพชรบุรี ประจำปี 2565 “ เมื่อวันที่ 23 ต.ค.65 พล.ต.ประยุกต์ อุ่นอบ ผบ. มทบ.15/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.15  พร้อมด้วย พ.อ.สุรศักดิ์ มรกรจินดา เสธ.มทบ.15...

This function has been disabled for คมชัด | AEC TV Online : : รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สร้างสรรค์สังคม.