“เฉลิมชัย”ดันร่าง พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินฯเร่งเครื่องงาน4 กรมต่อจาก“ธรรมนัส” โดย ทุ่งทะเล

“เฉลิมชัย”ดันร่าง พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินฯเร่งเครื่องงาน4 กรมต่อจาก“ธรรมนัส” โดย ทุ่งทะเล ภายหลัง “ผู้กองนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 9 กันยาบน 2564 การกำกับดูแลงาน 4 กรมได้เปลี่ยนมือไปอยู่กับ เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ประกอบด้วย กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)ผู้ที่ต้องกำกับดูแลอีกชั้นหนึ่งที่เหนือขึ้นไป...

“มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมืองและหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเมืองและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน !!

"มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมืองและหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเมืองและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน !! "พัฒนาผู้นำ เพื่อพัฒนาเมืองและพัฒนาประเทศ" "มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2553 เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การให้การศึกษา การส่งเสริมวิชาการ การสร้างและพัฒนาวิชาการ ด้านการบริหารจัดการเมือง และการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงประสบการณ์ และความพร้อมในด้านต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพื่อประโยชน์ประเทศชาติ มหาวิทยาลัยจึงเป็นสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจและบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้นำกรุงเทพมหานคร และภาคส่วนอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

“เสมา 3 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มและโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา !!

"เสมา 3 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มและโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา !! เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยมี นายประพัทธ์ รัตนอรุณ...

“เปิดตัวสื่อ Next Normal ปรับตัวเท่าทันยุค!!

"เปิดตัวสื่อ Next Normal ปรับตัวเท่าทันยุค!! กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แถลงข่าวเปิดตัว สื่อประชาสัมพันธ์ปรับตัวเพื่อก้าวสู่ชีวิตถัดไป (Next Normal) เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และปรับตัวในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ พัฒนาทักษะ หรือ Up Skill ให้ชีวิตดียิ่งขึ้น นำเทรนด์การใช้ชีวิตแบบ Next Normal ที่มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตและระบบเศรษฐกิจในอนาคต ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า Next normal...

“ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ. 15 นำสมาชิกชมรมแม่บ้าน มทบ.15 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล!!

“ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ. 15 นำสมาชิกชมรมแม่บ้าน มทบ.15 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล!! เมื่อวันที่ 25 ก.ค.65 คุณพิศมัย อุ่นอบ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.15 และสมาชิกชมรมแม่บ้าน มทบ.15 ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และทุนยังชีพ ประจำเดือน ก.ค.65 ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล จำนวน 4 ราย และ บุพการีที่ทุพพลภาพ...

“รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น” เลขาธิการ กศน.นำทัพผู้บริหาร กศน.ลงพื้นที่ อุบลฯ !!

"รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น" เลขาธิการ กศน.นำทัพผู้บริหาร กศน.ลงพื้นที่ อุบลฯ !! เมื่อวันที่ 12 กัยยายน 2565 นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน.เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายปรเมศวร์...

“สยามอะเมซิ่งพาร์ค จับมือพันธมิตรเตรียมเปิด “บางกอกเวิลด์”แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร พฤศจิกายน 65 เสริมทัพสวนน้ำสวนสนุก ผงาดขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรแถวหน้าของเอเซีย

"สยามอะเมซิ่งพาร์ค จับมือพันธมิตรเตรียมเปิด “บางกอกเวิลด์”แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร พฤศจิกายน 65 เสริมทัพสวนน้ำสวนสนุก ผงาดขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรแถวหน้าของเอเซีย 👇ชมคลิป👇 https://youtu.be/Q-nffvY7Qh4 กลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้ ผู้ดำเนินธุรกิจสยามอะเมซิ่งพาร์ค สวนน้ำสวนสนุกชั้นนำของประเทศไทย แถลงข่าวความคืบหน้าโครงการ “บางกอกเวิลด์”ส่วนขยายด้านหน้าบนพื้นที่ 70 ไร่ ติดถนนสวนสยาม แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ที่รวมความเป็นที่สุดของเมืองบางกอกในทุกมิติ อัดแน่นด้วยกิจกรรมที่เป็นที่สุด สินค้ามากที่สุดจากทั่วประเทศ บริการที่สุดของความประทับใจ พร้อมสร้างปรากฏการณ์การท่องเที่ยวและพักผ่อนรูปแบบใหม่ที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์ เที่ยวได้ทุกวัน เตรียมเปิดอย่างเป็นทางการ 22 พฤศจิกายนนี้...

“ประวิต”ลุยปรับระบบการบริหารงานบุคคลด่วนหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ(ร่าง) พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560

“ประวิต”ลุยปรับระบบการบริหารงานบุคคลด่วนหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ(ร่าง) พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 วันที่ 16 กันยายน 2565 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.เรียกประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ค.ศ.โดยเร่งด่วน หลังสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เพื่อเตรียมปรับโครงสร้างรองรับการเปลี่ยนระบบการบริหาร งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกิดขึ้นตาม พรบ....

เสมา 3 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน เน้นย้ำการรองรับระบบการเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ และประสบการณ์ ผ่านระบบธนาคารหน่วยกิตในอนาคต

เสมา 3 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน เน้นย้ำการรองรับระบบการเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ และประสบการณ์ ผ่านระบบธนาคารหน่วยกิตในอนาคต วันนี้ (19 มีนาคม 2565) เวลา 08.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน โดยมี นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิ การ นายประยูร หรั่งทรัพย์...

“พัทยาเตรียมจัดงานแสดงสินค้า กัญชง กัญชา CISW CANN FESTIVAL THAILAND 2022 “ผลักดันเมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางการบำบัดสุขภาพจากสมุนไพร!!

"พัทยาเตรียมจัดงานแสดงสินค้า กัญชง กัญชา CISW CANN FESTIVAL THAILAND 2022 “ผลักดันเมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางการบำบัดสุขภาพจากสมุนไพร!! ที่ลานกิจกรรม ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายแจ็คกี้ ออง ประธานและกรรมการผู้บริหาร บริษัท ซีไอเอสดับเบิ้ลยู กรีน เวิลด์, นายเศรษฐวุฒิ...

This function has been disabled for คมชัด | AEC TV Online : : รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สร้างสรรค์สังคม.