เดือน: กันยายน 2023

มรย. ลงนาม MOA ระหว่าง ม.เกษตรศาสตร์ บริษัท ไอบีซี พาวเวอร์ จำกัด พัฒนาด้านการปลูกพืชอาหารสัตว์ และแปรรูปอาหารสัตว์แบบครบวงจรใน 3 จชต.

อะหมัด/มาวันดี/ยะลา/29 ก.ย.66/…

นครพนม /จังหวัดนครพนม จัดแถลงข่าว โครงการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมจัดงานเดิน – วิ่งข้ามโขง นครพนม – คำม่วน

นครพนม /จังหวัดนครพนม จัดแถลงข…

นครพนม/ม.นครพนม จัดเวทีนำเสนอผลการวิจัยขยายผลสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลอดสายโซ่ผลิตภัณฑ์กะละแมโบราณนครพนม ด้วยกลไกขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่บนฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่น

นครพนม/ม.นครพนม จัดเวทีนำเสนอผ…