เดือน: กันยายน 2023

#พระปรีชา ปญญาวชิโร (เดชพันธุ์) อดีตหัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย เป็นสะพานบุญเดินทางมาบำเพ็ญบุญในจังหวัดนครสวรรค์ 8 วัน นครสวรรค์

#พระปรีชา ปญญาวชิโร (เดชพันธุ์…

คติธรรมยามเช้า พระธรรมวชิรธีรคุณ รศ.ดร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง

คติธรรมยามเช้า พระธรรมวชิรธีรค…