“เรือนจำจว.ภูเก็ตร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตจัดพิธีปล่อยแถวผู้ต้องขัง ศูนย์พัฒนาทำงานผู้ต้องขัง เรือนจำจว.ภูเก็ต ตามโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำเขตเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม !!

0
61

“เรือนจำจว.ภูเก็ตร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตจัดพิธีปล่อยแถวผู้ต้องขัง ศูนย์พัฒนาทำงานผู้ต้องขัง เรือนจำจว.ภูเก็ต ตามโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำเขตเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม !!

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตจัดพิธีปล่อยแถวผู้ต้องขัง ศูนย์พัฒนาทำงานผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำเขตเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (ระยะเร่งด่วน) โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวรายงาน ณ สนามชัย อบจ.ภูเก็ต มี นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวให้การต้อนรับ แขกผู้เกียรติ ที่มาร่วมพิธีฯ

เรือนจำจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมจัดพิธีปล่อยแถวของศูนย์พัฒนาการทำงานผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมสร้างจิตสาธารณะแก่ผู้ต้องขังโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำเขตเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม(ระยะเร่งด่วน) ตามที่รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบาย เน้นย้ำหลักการระบายน้ำ การพร่องน้ำ การจูงน้ำ การกักเก็บน้ำ และได้มอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก

เนื่องจากที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ต ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครภูเก็ต และโดยรอบของจังหวัดภูเก็ตก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนของทรัพย์สิน บ้านเรือนของประชาชน รวมถึงได้สร้างความเสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก จากการตรวจสอบพบว่า สภาพพื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จะต้องรองรับน้ำที่ไหลมาจากจุดต่างๆ ทั้งในส่วนของอำเภอกะทู้ และพื้นที่อื่น ๆทำให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมเขตพื้นที่ของเทศบาลนครภูเก็ต ประกอบกับสภาพโดยรวมของคูคลองระบายน้ำ ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จำนวนหลายสายที่ตื้นเขินมีดินเลนและขยะ ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเสีย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน จังหวัดภูเก็ตได้เห็นชอบและอนุมัติโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำเขตเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม (ระยะเร่งด่วน) ให้เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการโดยใช้แรงงานผู้ต้องขังศูนย์พัฒนาการทำงานผู้ต้องขัง เพื่อเป็นกิจกรรมที่ผู้ต้องขังจะได้ตอบแทนสังคม ด้วยการทำงานสาธารณะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาอุกทกภัย ในเขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต

//////////////////////////////