#จิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” #วันเด็กแห่งชาติ

0
38

#จิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
#วันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.66 ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.15 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566โดยการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี,การประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาประเภทต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความรักความสามัคคี ความเสียสละเพื่อส่วนรวม, กิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความรัก ความผูกพันในครอบครัว รวมถึงการบันทึกภาพแห่งความทรงจำ  “ครอบครัวของหนู ในวันเด็กปี’66” ณ ลานหน้าพระรามราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ซึ่งกิจกรรมมอบความสุขอย่างมีคุณธรรมให้กับเด็ก ๆ ในวันนี้มาจากพลังหัวใจจิตอาสาของกำลังพล จอส.พระราชทาน มทบ.15 รวมถึงน้อง ๆ มัคคุเทศก์น้อย มทบ.15

////////////////////////////////