สระบุรี – การออกสลากกาชาดการกุศลในงานของดีและกาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566

0
2289

สระบุรี – การออกสลากกาชาดการกุศลในงานของดีและกาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 ที่บริเวณเวทีกลางงานของดีและกาชาดจังหวัดสระบุรี หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการฝ่ายออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 ได้ดำเนินการออกรางวัลโดยวิธีหมุนวงล้อต่อหน้าสักขีพยาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฎผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้ รางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 47186 24098 รางวัลที่ 2 จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 17914 15940 07233 19992 54806 42380 รางวัลที่ 3 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 13088 42026 33481 31563 รางวัลที่ 4 จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 04177 52782 20188 26763 40857 11028 13383 48491 06464 28063 รางวัลที่มี10รางวัล ได้แก่ หมายเลข 06820 04197 32420 42322 34861 42848 48060 31954 21340 25667
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว จำนวน 180 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 988 851 173 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว จำนวน 600 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 82
ทั้งนี้ ให้ผู้ถูกรางวัลนำสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2566 ฉบับจริงที่ถูกรางวัลพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เลขที่ 2/6 ซอย 15 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร. ๐๓๖๒๑๑๙๑๑ เวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าผู้ถูกรางวัลสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
**************
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว