อส.อำเภอกระนวน เตรียมพร้อม 24 ชั่วโมง ระงับเหตุคลุ้มคลั่งเสพยาบ้า

      เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน ได้รับรายงานการแจ้งเหตุคนเมาคลุ้มคลั่งอาละวาด จึงได้มอบหมายให้ นายสุวรรณ คชรัตน์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลัง อส. ชุดปฏิบัติการพิเศษ ศักดาเดช ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองโน เดินทางไปเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และควบคุมป้องกันระงับเหตุพฤติกรรมก่อความรุนแรง ต่อมา เจ้าหน้าที่เดินทางมาที่เกิดเหตุ พบชายไทยมีพฤติกรรมอาละวาด โวยวาย ทำลายทรัพย์สิน จึงเข้าควบคุมเหตุการณ์ หลังจากนั้น ได้ตรวจปัสสาวะพบว่าเป็นผลเป็นบวก เจ้าหน้าที่จึงนำตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ขอนแก่น เพื่อบำบัดรักษาอาการป่วยจากการใช้สารเสพยาเสพติดตามกระบวนการต่อไป

      สำหรับรูปแบบการจัดการผู้ป่วยวิกลจริตที่มีอาการคลุ้มคลั่งจากการใช้ยาเสพติด อำเภอกระนวนมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอกระนวน ที่ 4 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการเข้าควบคุมระงับเหตุ ส่งต่อโรงพยาบาล และ คัดกรองส่งโรงพยาบาลจิตเวชเฉพาะทาง เพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาก่อเหตุซ้ำในชุมชน

อำเภอกระนวน มีเป้าหมายการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเยาวชน โดยกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการบูรณาการความร่วมมือในด้านต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการขยายผล ชมรมทู บี นัมเบอร์ วัน ไปยังสถานศึกษา และ สถานประกอบการ เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด และให้โอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม พร้อมทั้ง จัดตั้งชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองในการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด และ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเฉียบขาด ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง #######ทีมข่าวเฉพาะกิจ