สนง.เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปไทยลั้วะบ้านสะเกี้ยง และภาคีเครือข่ายร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. นายสันติ มณีอ่อน เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปไทยลั๊วะบ้านสะเกี้ยง และภาคีเครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย สถานีเกษตรที่สูงสะจุก – สะเกี้ยง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ชุดปฏิบัติการ มณฑลทหารบกที่.38 และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกาตามอัธยาศัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปไทยลั๊วะบ้านสะเกี้ยง หมู่ที่ 8 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน/# #################บุญยงค์ สดสอาด รายงาน