ส.ส.ดร.นิยม เวชกามา พรรคเพื่อไทย เขต 2 จ.สกลนคร ร่วมประเพณีสืบสานตามความเชื่อเข้ากราบนมัสการบายศรีสู่ขวัญเนื่องจากการหายอาการอาพาธ กับคณะสงฆ์ในพื้นที่กราบท่านพระเทพวชิรรังษี (พรมมา จตฺตภโย น.ธ.เอก,ป.ธ.๓) เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร(ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส โดยกลับมาพักรักษาอาการอาพาธที่บ้านเกิดอำเภอกุสุมาลย์ โดยมีพุทธศาสนิกชนญาติโยมและผู้เลื่อมใสศรัทธาเข้าร่วมในพิธีผูกแขนตามประเพณีเผ่าภูไทโส้ขอให้ท่านเจ้าคุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหายจากอาการอาพาธโดยเร็ว เจริญด้วยอายุวรรณะพลานามัยแข็งสมบูรณ์ด้วยเถิด ที่วัดโพนธาราม ตำบลกุสุมาลย์อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566

ผู้ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ นายนิยม เวชกามา บ้านเลขที่ 152/1 หมู่ 13 ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทย เขต 2  ซอยมหานิยม ถนนสกลนคร- กาฬสินธุ์ เขตเทศบาลนครสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000