จังหวัดอุตรดิตถ์นำส่วนราชการภาครัฐ องค์กรการกุศลออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพื้นที่อำเภอท่าปลา

0
69

จังหวัดอุตรดิตถ์นำส่วนราชการภาครัฐ องค์กรการกุศลออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพื้นที่อำเภอท่าปลา

วันที่ 25 มกราคม 2566 ที่เทศบาลตำบลจริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน ออกให้บริการประชาชน โอกาสนี้ ผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ และ นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาด จ.อุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มอบทุนการศึกษาและสิ่งของต่าง ๆ ให้แก่เด็กและประชาชน โดยส่วนราชการต่างจัดหน่วยบริการ ออกบูธ จัดกิจกรรม ต่างๆมากมาย เพื่อบริการประชาชนตำบลจริมและใกล้เคียง

นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา กล่าวว่า เนื่องในโอกาสออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่นำโดยนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ ณ เทศบาลตำบลจริม ได้นำส่วนราชการระดับจังหวัด มาออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าปลา ทั้งนี้ ตำบลจริม เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 7 ตำบล ของอำเภอท่าปลา เป็นตำบลที่อพยพมาจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ เมื่อ ประมาณ พ.ศ 2514 ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากหลายหมู่บ้าน หลายตำบล เช่น ตำบลท่าแฝก ตำบลหาดล้า และตำบลจริม ซึ่งทางนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน เป็นหน่วยงานที่จัดสรรให้ครอบครัวละ 15 ไร่ เป็นที่อยู่ อาศัย 2 ไร่ ที่ทำกิน 13 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลจริม พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเนินเขาสลับที่สูงสภาพดินเป็นหินลูกรัง มีเขตการปกครอง 13 หมู่บ้าน 2,343 ครอบครัว ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ข้าว ข้าวโพด มะม่วงหิมพานต์ ซึ่งการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ต.จริม อ.ท่าปลา ให้ส่วนราชการรับทราบปัญหาและชี้แจ้งความคืบหน้าการแก้ไข ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที

 

 

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน