“รอง ผบ.มทบ.15 ร่วมพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ปีที่ 101 !!

0
82

“รอง ผบ.มทบ.15 ร่วมพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ปีที่ 101 !!

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.65 พ.อ.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ รองผบ.มทบ.15 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.15 ร่วมพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ปีที่ 101 เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญที่ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่า ความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด

โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ลานพื้นแข็ง มทบ.15 อ.เมือง จว.เพชรบุรี

/////////////////////