“มทบ.15 จัดกิจกรรม Day Trip นำสมาชิกมวลชน และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้นักเรียน รร.บ้านท่ามะริด !!

0
91

“มทบ.15 จัดกิจกรรม Day Trip นำสมาชิกมวลชน และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้นักเรียน รร.บ้านท่ามะริด !!

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.66 พล.ต.ประยุกต์ อุ่นอบ ผบ.มทบ.1/ มอบหมายให้ กกร.มทบ.15 จัดกิจกรรม Day Trip โดยนำสมาชิกมวลชน กลุ่มชมรมพิทักษ์จักรีวงศ์ จ.เพชรบุรี และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้กับนักเรียน รร.บ้านท่ามะริด ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี

โดยมีกิจกรรม สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการ CPR จาก รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ให้กับนักเรียน และทัศนศึกษาจิตอาสาพาเที่ยว ณ โครงการชั่งหัวมัน ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติที่ดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และสามารถดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

//////////////////////