“สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น บูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการ “สอนน้อง ป้องกันอัคคีภัย”

0
188

“สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น บูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการ “สอนน้อง ป้องกันอัคคีภัย”

เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:00 น. สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น นำโดย นายกนันฐิยา สิริกาญธนานันท์ และท่านสมาชิกภาพ ร่วมกับเทศบาลกุดกว้าง อ.หนองเรือ โดยท่านนายกชัยวัฒน์ รัตนคำมูล ทีม ครูฝึก -วิทยากร จากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น และ ท่านอนันตวิทย์ พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมบูรณาการจัดอบรมหลักสูตร สอนน้อง ป้องกันอัคคีภัย ที่โรงเรียนบ้านขนวนนคร ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

โดยถอดบทเรียนมาจากการเกิดไฟไหม้ในค่ายลูกเสือที่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ที่ผ่านมา โดยในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ครูฝึกได้ให้ความรู้เบื้องต้นความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของไฟ วิธีการดับแต่ละชนิดและทุกขั้นตอนเกี่ยวกับสาเหตุ วิธีการป้องกัน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้น พร้อมทั้งให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรุกรามสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิต

เมื่อได้รับการอบรมแล้ว น้องๆมีความเข้าใจและรู้วิธีแก้ไข เบื้องต้น สามารถป้องกันไม่ตื่นตระหนกและสามารถระงับเหตุเบื้องต้น ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดียิ่ง พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ หลายคนที่ได้รับการอบรมในวันนี้ อยากเป็นนักดับเพลิง ในอนาคต กิจกรรมในวันนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสังคม เพื่อเด็กๆ ที่จะเติบโต ในอนาคตของชาติและเป็นความร่วมมือของเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคเอกชน ภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมด้วยช่วยกันสรรสร้างสังคมให้น่าอยู่ต่อไป

#ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี !!