“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ร่วมฝึกซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยระดับ 2 จังหวัดขอนแก่น การฝึกซ้อมแผนจำลองจริง !!

0
53

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ร่วมฝึกซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยระดับ 2 จังหวัดขอนแก่น การฝึกซ้อมแผนจำลองจริง !!

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.66 เวลา 09.00 น.พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.สมรถ คำสิงห์ จนท.ปฏิบัติการ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมฝึกซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยระดับ 2 จังหวัดขอนแก่น การฝึกซ้อมแผนจำลองจริง ร่วมกับ หน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ระดับจังหวัดระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงงานสุรา บริษัทแก่นขวัญจำกัด อำเภอน้ำพอง. จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.จว.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

//////////////////////////