“ผบ.เรือนจำ จ.ภูเก็ต นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำ จ.ภูเก็ต ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ระดับภาคใต้ ประจำปี 2566 !!

0
122

“ผบ.เรือนจำ จ.ภูเก็ต นำสมาชิกชมรม
TO BE NUMBER ONE เรือนจำ จ.ภูเก็ต ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ระดับภาคใต้ ประจำปี 2566 !!

นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ประธานที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ได้นำสมาชิกชมรม to be no.1 เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ระดับภาคใต้ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดย ชมรม to be no.1 เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ได้ผ่านเข้าสู่รอบระดับประเทศ ในกลุ่มมาตราฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน และเข้ารับรางวัลพระราชทานจากพระฉายาลักษณ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน โครงการ TO BE NUMBER ONE

////////////////////////////////