ปทุมธานี โรงพยาบาลพญาไท 1 เตรียมจัดกิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมงานวันเด็ก

0
498

ปทุมธานี
โรงพยาบาลพญาไท 1 เตรียมจัดกิจกรรมวันเด็ก
กิจกรรมงานวันเด็ก Theme Disneyland and Super Hero ณ ห้องประชุม We Happy อาคาร 3 ชั้น 1 โรงพยาบาลพญาไท 1 เวลา 10.00-12.00 น. วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 รูปแบบกิจกรรม 1. โชว์ร้องเพลงจากนักร้องสถาบัน Superstar Academy 2. กิจกรรมเสวนา เรื่อง วัคซีนสำหรับลูกน้อย โดย พญ.อุรารมย์ พันธุมะผล กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด 3. กิจกรรม ระบายสี 4. กิจกรรม ประกวดชุด “ Walt Disney & Super Hero” – เด็กผู้หญิง แต่งในชุดเจ้าหญิง Walt Disney เช่น สโนไวท์, เอลซ่า – เด็กผู้ชาย แต่งในชุด Super Hero เช่น สไปเดอร์แมน, ซุปเปอร์แมน 5. กิจกรรมชิงรางวัล ณ จุดลงทะเบียน 6. แจกลูกโป่ง Disneyland ณ ห้อง We happy อาคาร 3 ชั้น 1, ศูนย์สุขภาพเด็ก, วอร์ดเด็ก 7. ซื้อโปรแกรมวัคซีนแบบเหมาจ่าย รับฟรี ตุ๊กตา Doctor Bear (เฉพาะภายในงานเท่านั้น) วัน / เวลา / สถานที่ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม We Happy อาคาร 3 ชั้น 1 โรงพยาบาลพญาไท 1 ก าหนดการ 09.30-10.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และพบกับโบโซ่บิดลูกโป่งหน้างาน, กิจกรรม ระบายสี บริเวณหน้าห้องประชุม We Happy อาคาร 3 ชั้น 1 10.30-11.00 น. กิจกรรมโชว์ร้องเพลงจากนักร้องสถาบัน Superstar Academy 11.00 -11.15 น. เสวนาเรื่อง “วัคซีนนั้นส าคัญไฉน” โดย พญ.อุรารมย์ พันธุมะผล กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด 11.15 -11.50 น. กิจกรรมประกวดชุด “ Walt Disney & Super Hero” 11.50 -12.00 น. กิจกรรมจับรางวัล สามารถสมัครประกวดได้ที่ – 02-201-4600 ต่อ 2937 – Line@ : @Phyathai Hospital 1 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม – Call Center 1772 – 02-201-4600 ต่อ 2937 – Line@ : @Phyathai Hospital 1