“พ.อ.กรกานต์ รอง ผบ.มทบ.15 นำคณะเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพจากกิจกรรมตักบาตรหาดจอมพลแก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ !!

0
73

“พ.อ.กรกานต์ รอง ผบ.มทบ.15 นำคณะเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพจากกิจกรรมตักบาตรหาดจอมพลแก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ !!

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.66 เวลา 17.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผบ.มทบ.15 /ผู้จัดการสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกหาดเจ้าสำราญ พร้อมด้วย นายสุชาติ นุชประคอง กำนันตำบล สะพานไกร นายสมฤทธิ์ หอมหวล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลลาดโพธิ์ นางสาวบุญล้น ทองปล้อง อสม.หมู่ที่ 2 ตำบลลาดโพธิ์ นายจำลอง วุฒิธรรม และร้อยตรี รุ่งธรรม พงษ์นาค ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 2 ตำบลลาดโพธิ์ พ.อ.สุรชัย สังข์แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 1 ตำบลสะพานไกร ร่วมกันเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพจากกิจกรรมตักบาตรหาดจอมพลแก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ตำบลลาดโพธิ์ ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้

1.นางสะอิ้ง เทศเพราะ หมู่ที่ 2 ตำบลลาดโพธิ์ ป่วยติดเตียง

2.นายเลิศ สว่างใจ หมู่ที่ 2 ตำบลลาดโพธิ์ อายุ 90 ปี

3.นางสอน ตลับแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสะพานไกร อายุ 99 ปี

///////////////////////////////////