“อธิบดี DSI สั่งเพิ่มความเข้มข้นด้านความปลอดภัยฝึกอบรม รปภ.เตรียมความพร้อมรับมือกับทุกเหตุการณ์ !!

0
43

“อธิบดี DSI สั่งเพิ่มความเข้มข้นด้านความปลอดภัยฝึกอบรม รปภ.เตรียมความพร้อมรับมือกับทุกเหตุการณ์ !!

จากนโยบาย พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กำหนดเพิ่มมาตรการรักษา ความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพทั้งภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษและบริเวณพื้นที่โดยรอบ จึงได้กำชับให้ พันตำรวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษ  จัดการฝึกอบรมที่เน้นการปฏิบัติอย่างเข้มงวด ให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยองค์การทหารผ่านศึก ที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษมาโดยตลอด

ล่าสุดวันนี้ (วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566) เวลา 07.30 น.ณ ลานฝึกกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษ ได้มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก อาคม คล้ายเนียม ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ เป็นประธานในพิธีการฝึกอบรม และให้โอวาทเพื่อส่งมอบผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 120 นาย ให้กับวิทยากร ครูฝึก จากสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยได้กำหนดวิชาการฝึกอบรม ดังนี้ การฝึกอบรมทบทวน ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยสถานที่ บุคคลท่ามือเปล่า การป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การตรวจค้นและสังเกตจดจำ การบังคับการจราจร แผนเผชิญเหตุ การรายงานเหตุการณ์ การช่วยฟื้นคืนชีพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การประชาสัมพันธ์และการบริการ การปรับปรุงบุคลิกภาพ และการรักษาวินัย เป็นต้น

///////////////////////////////