#ศึกษาธิการภาคเหนือขอเชิญ พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ สร้างพระพุทธรูปปาฏิหาริย์วัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่#

0
115

ศึกษาธิการภาคเหนือขอเชิญ พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ สร้างพระพุทธรูปปาฏิหาริย์วัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่#


เมื่อเวลา 9:00 น วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายชาตรี. ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ ภาคเหนือ เปิดเผยว่าเรียน ผู้บังคับบัญชา อดีตผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร คุณครู อาจารย์ บุคลากร ผู้อาวุโส พี่ๆ น้องๆ ญาติ มิตรสหาย เพื่อนเรียน เพื่อนร่วมงาน เครื่อข่าย และกัลยาณมิตรผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่าน
” ผมชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคเหนือขอบอกบุญมายังท่านและขอความกรุณาท่านช่วยบอกบุญไปยังครอบครัว ญาติมิตรบุคลากรและเครือข่ายฯ เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูป “พระพุทธปาฏิหาริย์”ทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ(เนื้อเงินยวง) เพื่อเป็นพุทธบูชา หน้าตัก กว้าง 2 เมตร ถวายวัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ร่วมกันโดยท่านสามารถร่วมทำบุญตามช่องทางตามซองใบฏีกาที่ส่งมาให้พร้อมนี้
กำหนดถวายในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.39 ณ.วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ข อขอบคุณและอนุโมทนาบุญร่วมกันครับ ”
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างบุญ โดยสมทบทุนกับปู่ฤาษีเกศแก้วเพื่อสร้างพระพุทธปาฏิหาริย์ทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ (เนื้อเงินยวง)ถวายเป็นพุทธบูชา ประดิษฐาน ณ แหล่งเรียนรู้วิถีพุทธล้านนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่(สาขาวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมืองเชียงใหม่)
วันจันทร์ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 (ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7) ด้วยปู่ฤาษีเกตแก้ว ได้ดำเนินการสร้างพระพุทธปาฏิหริย์ทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ (เนื้อเงินยวง) ขนาดหน้าตัก 79 นิ้ว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ประดิษฐาน ณ แหล่งเรียนรู้วิถีพุทธล้านนา เลขที่ 337/2 หมู่ 11 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอทางดง จังหวัดเชียงใหม่ (สาขาวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมืองเชียงใหม่) ขึ้น
ในการนี้ จึงใคร่ขอบอกบุญและเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระพุทธปาฏิหาริย์ทรงเครื่องมหาจักรพรรดีฯ ในครั้งนี้ ตามกำลังศรัทธา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ได้ปกปักรักษาท่านและครอบครัว ให้มีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอขอบคุณและอนุโมทนาล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ผ่าน ๓ ช่องทาง ดังนี้ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่
เลขที่บัญชี : 062-3-95717-0 ชื่อบัญชี : วัดศรีสุพรรณ เพื่อสร้างพระพุทธรูป
หมายเหตุ : กรณีไม่ได้ทำบุญผ่านระบบ e-Donation (กรมสรรพากร)และประสงค์จะรับใบอนุโมทนาบัตร รุณาแจ้งหลักฐานการโอนเงินทำบุญผ่านLine ID : 0954 1 6699 8 (ตน.สายสวาท) หมายเลขโทรศัพท์ 0954166998 ผ่านของทำบุญร่วมทำบุญผ่านของทำบุญ โดยขอรับของทำบุญได้ที่วัดศรีสุพรรณ หรือคณะกรรมการฯและจัดส่งไปยัง วัดศรีสุพรรณ เลขที่ 100 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50100