#สมุทรสงคราม#
จัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามให้ความรู้เรื่องการทำงานในต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายวีรเดช พลสวัสดิ์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม บรรยายให้ความรู้เรื่อง ” การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ” และการประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคไทยในประเทศญี่ปุ่น โดยเจ้าหน้าที่จากองค์กร IM Japan สำนักงานกรุงเทพมหานคร ในโครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ปัจฉิมนิเทศ) กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ/ข่าว:สนง.จัดหางานสมุทรสงคราม

มนัสนันท์ นามอำไพ
จ.สมุทรสงครามยศ