#สมุทรสงคราม#
จัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้กรมการจัดหางาน สนับสนุนการจัดหากลุ่มอาชีพ เพื่อนำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์ ใน “รายการ NBT มีคำตอบ” นำโดย นายวีรเดช พลสวัสดิ์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรือนไม้หอม ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าสมุนไพรจากธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ 36/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีนางสาวเกวลิน ชื่นสงวน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เรือนไม้หอม นำสินค้าผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ และ ความงามจากสมุนไพร ใบขลู่ และ เครื่องสำอางจากสมุนไพรอื่นๆ ไปแสดงในรายการ NBT มีคำตอบ ณ สถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว:สนง.จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม

มนัสนันท์ นามอำไพ
จ.สมุทรสงคราม