พล.ท.กฤต ผิวเงิน รอง ผอ.รมน.ภาค ๒ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การปฏิบัติงาน สายงาน กอ.รมน

0
436

# พล.ท.กฤต ผิวเงิน รอง ผอ.รมน.ภาค ๒ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การปฏิบัติงาน สายงาน กอ.รมน. ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด อ.บ. และ กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. โดยได้เข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.รมน.จังหวัด อ.บ. และ ผอ.รมน.จังหวัด อ.จ. หลังจากนั้นได้เข้าประชุมรับฟังการบรรยายสรุปและรับทราบปัญหาขัอขัดข้องการดำเนินงาน และเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมกล้องวงจรปิด ทม.อำนาจเจริญ ในการนี้รอง ผอ รมน.จังหวัด อ.บ.,อ.จ. และหน.ส่วนราชการ ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561