บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๗ พัน.๑) จัดกำลังพล ร่วมกับ นายชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์ ผญบ. ม.๑๓ บ.ดง, ผญบ.ม.๒, ผญบ.ม.๖ ,ผญบ.ม.๑๔ และสารวัตรกำนัน ร่วมให้การตอนรับฯ

0
192

เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๑, ๑๑๓๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๗ พัน.๑) จัดกำลังพล ร่วมกับ นายชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์ ผญบ. ม.๑๓ บ.ดง, ผญบ.ม.๒, ผญบ.ม.๖ ,ผญบ.ม.๑๔ และสารวัตรกำนัน ร่วมให้การตอนรับฯ น.อ.ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์ ผอ.ด้านการข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะฯ ที่ได้มาตรวจเยี่ยม โครงการพระราชดําริ “โครงการตามรอยเท้าพ่อ” เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ณ ศูนย์การเรียนรู้ บ.ทาดง ต.ทาสบเส้า อ.เเม่ทา จว.ล.พ.