พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ภายใต้ชื่องาน “สวนกุหลาบรวมใจ สืบสานศาสตร์พระราชา”

0
1276

พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ภายใต้ชื่องาน “สวนกุหลาบรวมใจ สืบสานศาสตร์พระราชา”
เมื่อเวลา 09.30น.วันที่ 12 มกราคม2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบ ทั้ง 11 แห่ง ได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ภายใต้ชื่องาน “สวนกุหลาบรวมใจ สืบสานศาสตร์พระราชา” โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธี
สำหรับการแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ได้ถูกจัดติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรียกว่าเป็นประเพณี ของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบก็ว่าได้ โดยจะผลัดสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปีนี้ โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีเป็นเจ้าภาพหลัก ในการจัดงาน ภายใต้ชื่องาน สวนกุหลาบรวมใจ สืบสานศาสตร์พระราชา” เพื่อเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ดำรัสกับนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยว่า”สวนกุหลาบ ต้องไว้ลาย”ให้ปรากฎต่อ สาธารณะชนทั่วไป เกี่ยวกับวัฒนธรรมและความเป็นผู้นำในกิจกรรมด้านอื่นๆนอกจากกิจกรรมด้านวิชาการ
โดยมีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 11 แห่งเข้าแข่งขัน ได้แก่ 1.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 3.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 4.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 5.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 6.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 7.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 8.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 9.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ)นครสวรรค์ 10.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 11.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เข้าร่วม
บรรยากาศภายในงาน จะมีการแข่งขันกรีฑาหลากหลากประเภท ทั้ง ลู่ และลาน เพื่อแสดงความสามารถด้านกรีฑา มีการประกวดการเชียร์และการแปลอักษร การจัดขบวนพาเหรด การแสดงบรรเลงดนตรีของวงโยธวาทิต กว่า 15,000 คน โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทุกรุ่น ทุกประเภทจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี