จ.ราชบุรี ข่าว กรมการทหารช่างราชบุรี จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561.

0
512

จ.ราชบุรี ข่าว กรมการทหารช่างราชบุรี จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561.
ที่อาคารพลเอกบรรจบ บุญนาค ค่ายบุรฉัตรกองพลทหารช่างราชบุรี พล.โทจักรชัย โมกขะสมิต เจ้ากรมการทหารข่างพร้อมด้วยคณะแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารช่าง ร่วมกันเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่บุตรข้าราชการทหารช่างดีเด่น ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่กรมการทหารช่างทางด้านการศึกษา การกีฬา ศิลปแบะวัฒนธรรมดีเด่น พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่เด็กและอ่านสาน์และคำขวัญวันเด็ก ของฯพณฯ ท่าน นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และมอบนางสัลให้แก่บุตรข้ารชการทหารช่างและชุมชนรอบค่ายในครั้งนี้ด้วย