ตรวจเข้ม ..บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๗ พัน.๒) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เวียงหนองล่อง พร้อม จนท.อส., สภ.เวียงหนองล่อง, กำนัน, ผญบ.ต.หนองยวง, ปภ.ทต.หนองยวง

0
211

เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๑, ๑๓๓๐ – ๑๖๐๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๗ พัน.๒) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เวียงหนองล่อง พร้อม จนท.อส., สภ.เวียงหนองล่อง, กำนัน, ผญบ.ต.หนองยวง, ปภ.ทต.หนองยวง และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. ร่วมกันจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดร่วม ตามมาตรการเพิ่มความเข้มข้นเฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ บริเวณ หน่วยบริการประชาชน ต.หนองยวง ม.๑ ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. โดยมี นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นอภ.เวียงหนองล่อง เป็น ผอ.ศป.ปส.อ.เวียงหนองล่อง โดยได้ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกาย จำนวน ๓๓ ราย ผลการปฎิบัติฯ ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ (ผลบวก) จำนวน ๕ ราย (เป็นเสพ – ขับ จำนวน ๓ ราย และเสพฯ จำนวน ๒ ราย) ฝ่ายปกครอง ฯ จึงได้ทำประวัติ พร้อมเก็บตัวอย่างปัสสาวะส่งตรวจที่ รพ.เวียงหนองล่อง เพื่อตรวจยืนยันผล และดำเนินการส่งเข้าสู่กระบวนการบำบัดตามระบบต่อไป