..โครงการดีๆ คนไทยไม่ทิ้งกัน ปั่นจักรยาน ผ่าน เสันทางบุญ เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ มอบถุงยังชีพและ รถเข็น…..

0
262

……โครงการดีๆ คนไทยไม่ทิ้งกัน ปั่นจักรยาน ผ่าน เสันทางบุญ เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ มอบถุงยังชีพและ รถเข็น…..

วันที่ 12มกราคม 2561 กิจกรรมปั่นจักรยานผ่านเส้นทางบุญกับคุณพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ ประธานชมรมคนไทยไม่ทิ้งกัน คุณสัญญา นิลสุพรรณ ที่ปรึกษาสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยทีมงาน Fc จิตอาสา พื้นที่ อำเภอบรรพต อำเภอเก้าเลี้ยว นำจักรยานมาปั่นร่วมกิจกรรม
โดยมีนายสินาทร เอี่ยมโอ่ นายอำเภอ เก้าเลี้ยว และ ผอ..รพ.สต. มหาโพธิ์ อสม แกนนำชาวบ้าน ร่วมปั่นจักรยาน มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ป่วย ติดเตียง และผู้พิการ พื้นที่ ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ///ขอบคุณภาพข่าว
นันทนา ข่าวสยาม